29 min

EP47 #สาดสี กับการยกระดับสันติวิธีในการชุมนุ‪ม‬ Why It MATTERs NOW คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณ

    • News

แฮชแท็ก #สาดสี กลายเป็นประเด็นใหญ่ในช่วงสัปดาห์กว่าๆ ที่ผ่านมา หลังจากศิลปินนักร้องอย่าง แอมมี่ The Bottom Blues นำสีน้ำเงินไปสาดใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจ หน้า สน.สำราญราษฎร์ จนทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสม และภาพลักษณ์ของ ‘สันติวิธี’ ที่การชุมนุมในครั้งนี้ทำได้อย่างเรียบร้อยมาโดยตลอด

Why It MATTERs เอพิโสดนี้ไปคุยกับ เอิน-กรุณพร เชษฐพยัคฆ์ ว่าเพดานของสันติวิธีอยู่ที่ไหน และการแสดงสัญญะทางการชุมนุมด้วยการใช้ ‘สี’ และ ‘ศิลปะ’ ในระดับสากลมันเป็นอย่างไรกันบ้าง

#SalmonPodcast #TheMATTER #WhyItMATTERs 

แฮชแท็ก #สาดสี กลายเป็นประเด็นใหญ่ในช่วงสัปดาห์กว่าๆ ที่ผ่านมา หลังจากศิลปินนักร้องอย่าง แอมมี่ The Bottom Blues นำสีน้ำเงินไปสาดใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจ หน้า สน.สำราญราษฎร์ จนทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสม และภาพลักษณ์ของ ‘สันติวิธี’ ที่การชุมนุมในครั้งนี้ทำได้อย่างเรียบร้อยมาโดยตลอด

Why It MATTERs เอพิโสดนี้ไปคุยกับ เอิน-กรุณพร เชษฐพยัคฆ์ ว่าเพดานของสันติวิธีอยู่ที่ไหน และการแสดงสัญญะทางการชุมนุมด้วยการใช้ ‘สี’ และ ‘ศิลปะ’ ในระดับสากลมันเป็นอย่างไรกันบ้าง

#SalmonPodcast #TheMATTER #WhyItMATTERs 

29 min

Top Podcasts In News