45 min

EP49 Lost Civilization: อารยธรรมอันสิ้นสู‪ญ‬ Untitled Case

    • True Crime

((ระดับความ Disturb: 0 กะโหลก))
มีหลักฐานว่ามนุษย์สืบเผ่าพันธุ์กันมากว่าหมื่นปีแล้ว และอารยธรรมของเราก็สืบสาวไปได้ไกลหลายพันปี ซึ่งแน่นอนว่าในช่วงเวลาเหล่านั้นมีปริศนามากมายที่รอการค้นพบเอพิโสดนี้ชวนไปฟังความลึกลับในประวัติศาสตร์มนุษย์กันบ้าง เมื่อธัญจะเล่าเรื่องความลับของอารยธรรมมายัน ส่วนยชจะเล่าถึงอารยธรรมลี้ลับกลุ่มหนึ่งในประวัติศาสตร์มนุษย์ร่วมยุคกับอียิปต์
#SalmonPodcast #UntitledCase #ยชธัญ

((ระดับความ Disturb: 0 กะโหลก))
มีหลักฐานว่ามนุษย์สืบเผ่าพันธุ์กันมากว่าหมื่นปีแล้ว และอารยธรรมของเราก็สืบสาวไปได้ไกลหลายพันปี ซึ่งแน่นอนว่าในช่วงเวลาเหล่านั้นมีปริศนามากมายที่รอการค้นพบเอพิโสดนี้ชวนไปฟังความลึกลับในประวัติศาสตร์มนุษย์กันบ้าง เมื่อธัญจะเล่าเรื่องความลับของอารยธรรมมายัน ส่วนยชจะเล่าถึงอารยธรรมลี้ลับกลุ่มหนึ่งในประวัติศาสตร์มนุษย์ร่วมยุคกับอียิปต์
#SalmonPodcast #UntitledCase #ยชธัญ

45 min

Top Podcasts In True Crime