36 min

EP51 สารสาสน์ กับข่าวที่ไม่ใช่วิกฤตของโรงเรียน แต่คือวิกฤตของระบบการศึกษาไท‪ย‬ Why It MATTERs NOW คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณ

    • News

จากข่าวครูทำร้ายนักเรียน ของโรงเรียนสารสาสน์ราชพฤกษ์ มาถึงการแก้ต่างของครูผู้ก่อเหตุและผู้บริหารโรงเรียน ทำให้เกิดคำถามขึ้นว่ามีปัญหาอะไรบ้างที่ยังซุกไว้อยู่ใต้พรมของระบบการศึกษาไทย?

หวี-พงศ์พิพัฒน์ บัญชานนท์ จาก The MATTER ชวนคุยถึงปัญหาของระบบการศึกษา ความสัมพันธ์แบบอำนาจเหนือของครู และตั้งคำถามถึงความเคารพในสถานะ ‘ครู’ ที่ควรแปรผันกับความเป็นมืออาชีพ

#SalmonPodcast #TheMATTER #WhyItMATTERs

จากข่าวครูทำร้ายนักเรียน ของโรงเรียนสารสาสน์ราชพฤกษ์ มาถึงการแก้ต่างของครูผู้ก่อเหตุและผู้บริหารโรงเรียน ทำให้เกิดคำถามขึ้นว่ามีปัญหาอะไรบ้างที่ยังซุกไว้อยู่ใต้พรมของระบบการศึกษาไทย?

หวี-พงศ์พิพัฒน์ บัญชานนท์ จาก The MATTER ชวนคุยถึงปัญหาของระบบการศึกษา ความสัมพันธ์แบบอำนาจเหนือของครู และตั้งคำถามถึงความเคารพในสถานะ ‘ครู’ ที่ควรแปรผันกับความเป็นมืออาชีพ

#SalmonPodcast #TheMATTER #WhyItMATTERs

36 min

Top Podcasts In News

THE STANDARD
BBC World Service
sondhitalk
VOA
THE STANDARD
NHK (Japan Broadcasting Corporation)