34 min

EP54 ข้างถนนไทยสู่ CIA สตรีทฟู้ดไทยจะไปไกลกว่านี้ได้ไห‪ม‬ Why It MATTERs NOW คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณ

    • News

ช่วงนี้นอกจากการชุมนุมและความร้อนแรงของการเมืองแล้ว สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นขึ้นมาอย่างมากคือความสามารถของ ‘รถเข็นขายอาหาร’ ที่ซอกแซกไปตามพื้นที่ชุมนุมและปิดการขายได้อย่างน่าประทับใจ

อีพีนี้ หวี-พงศ์พิพัฒน์ เลยอยากชวนคุยเรื่อง ‘สตรีทฟู้ด’ ของไทย กับความพยายามในการผลักดันและจัดระเบียบการขายอาหารข้างทางในเมืองใหญ่ พร้อมพาไปดูวัฒนธรรมสตรีทฟู้ดต่างประเทศ ว่ามีการจัดการอย่างไร และแบบไหนที่จะเหมาะกับชาว CIA เมืองไทย

#SalmonPodcast #TheMATTER #WhyItMATTERs

ช่วงนี้นอกจากการชุมนุมและความร้อนแรงของการเมืองแล้ว สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นขึ้นมาอย่างมากคือความสามารถของ ‘รถเข็นขายอาหาร’ ที่ซอกแซกไปตามพื้นที่ชุมนุมและปิดการขายได้อย่างน่าประทับใจ

อีพีนี้ หวี-พงศ์พิพัฒน์ เลยอยากชวนคุยเรื่อง ‘สตรีทฟู้ด’ ของไทย กับความพยายามในการผลักดันและจัดระเบียบการขายอาหารข้างทางในเมืองใหญ่ พร้อมพาไปดูวัฒนธรรมสตรีทฟู้ดต่างประเทศ ว่ามีการจัดการอย่างไร และแบบไหนที่จะเหมาะกับชาว CIA เมืองไทย

#SalmonPodcast #TheMATTER #WhyItMATTERs

34 min

Top Podcasts In News

THE STANDARD
sondhitalk
BBC World Service
THE STANDARD
NHK (Japan Broadcasting Corporation)
radio tonews