55 min

EP54 Cannibalism: คนกินค‪น‬ Untitled Case

    • True Crime

((ระดับความ Disturb: 4 กะโหลก))Disclaimer: มีการบรรยายลักษณะร่างกายที่ถูกทำให้บิดเบี้ยว ผิดปกติธีมที่ถูกรีเควสต์มาอันดับหนึ่งตลอดกาล จนคุยกันกับยชธัญว่าถึงเวลาแล้วแหละ ที่จะเล่าถึงคดีคนกินคน หรือ Cannibalism (ซึ่งจริงๆ หมายถึงการกินเผ่าพันธุ์เดียวกัน)เคสแรกเล่าคดีที่จู่ๆ ก็มีผู้พบโทรศัพท์เครื่องหนึ่งที่มีภาพเหมือนชิ้นส่วนมนุษย์ที่กำลังถูกกิน ถ่ายเก็บเอาไว้ นำไปสู่การสืบสวนครั้งใหญ่ ส่วนเคสที่สองคือชายคนหนึ่งที่แหกคุกออกมาพร้อมเพื่อนหลายคน แต่กลับพบเจอความกันดารจนต้องกินเพื่อนไปหลายคน#SalmonPodcast #UntitledCase #ยชธัญ

((ระดับความ Disturb: 4 กะโหลก))Disclaimer: มีการบรรยายลักษณะร่างกายที่ถูกทำให้บิดเบี้ยว ผิดปกติธีมที่ถูกรีเควสต์มาอันดับหนึ่งตลอดกาล จนคุยกันกับยชธัญว่าถึงเวลาแล้วแหละ ที่จะเล่าถึงคดีคนกินคน หรือ Cannibalism (ซึ่งจริงๆ หมายถึงการกินเผ่าพันธุ์เดียวกัน)เคสแรกเล่าคดีที่จู่ๆ ก็มีผู้พบโทรศัพท์เครื่องหนึ่งที่มีภาพเหมือนชิ้นส่วนมนุษย์ที่กำลังถูกกิน ถ่ายเก็บเอาไว้ นำไปสู่การสืบสวนครั้งใหญ่ ส่วนเคสที่สองคือชายคนหนึ่งที่แหกคุกออกมาพร้อมเพื่อนหลายคน แต่กลับพบเจอความกันดารจนต้องกินเพื่อนไปหลายคน#SalmonPodcast #UntitledCase #ยชธัญ

55 min

Top Podcasts In True Crime