27 min

ชีวิตขึ้นอยู่กับ "คนอื่น" หรือ "เรา" ทำให้มันเป็นแบบนั้นเองคะ | EP56 I'm ทราย, Thank You

    • Personal Journals

มีน้องถามเข้ามาหาทรายว่า ตัวเองเหมือนพลาดอะไรไป เพราะคนรอบข้างเยอะมาก ตั้งแต่เลือกเข้ามหาวิทยาลัย จนไปสู่พาร์ทของการใช้ชีวิต จนไม่รู้ว่า จริงๆ แล้ว คนอื่นหรือตัวเองกันแน่ที่ทำให้ชีวิตเดินทางมาถึงจุดนี้ คิดแล้วก็ได้แต่กลุ้มใจ
ทรายมองว่า ชีวิตต้องปรับตามหน้างาน วางแผนดีทุกอย่าง แต่อาจมีปัญหาเฉพาะหน้ามาให้ต้องแก้ แต่ทุกสิ่งที่ทำ เราล้วนทำให้มันเป็นแบบนั้นด้วยตัวเอง ซึ่งนั่นถือเป็นจุดเริ่มต้นของโอกาสที่ให้กับคนอื่น อย่าได้รู้สึกผิด หรือตัดสินถึงความคุ้มไม่คุ้ม แต่จงรู้สึกดีที่ได้เลือกทางที่ดีที่สุดในขณะนั้นแล้ว
#SalmonPodcast #ImทรายThankYou #ทรายเจริญปุระ

มีน้องถามเข้ามาหาทรายว่า ตัวเองเหมือนพลาดอะไรไป เพราะคนรอบข้างเยอะมาก ตั้งแต่เลือกเข้ามหาวิทยาลัย จนไปสู่พาร์ทของการใช้ชีวิต จนไม่รู้ว่า จริงๆ แล้ว คนอื่นหรือตัวเองกันแน่ที่ทำให้ชีวิตเดินทางมาถึงจุดนี้ คิดแล้วก็ได้แต่กลุ้มใจ
ทรายมองว่า ชีวิตต้องปรับตามหน้างาน วางแผนดีทุกอย่าง แต่อาจมีปัญหาเฉพาะหน้ามาให้ต้องแก้ แต่ทุกสิ่งที่ทำ เราล้วนทำให้มันเป็นแบบนั้นด้วยตัวเอง ซึ่งนั่นถือเป็นจุดเริ่มต้นของโอกาสที่ให้กับคนอื่น อย่าได้รู้สึกผิด หรือตัดสินถึงความคุ้มไม่คุ้ม แต่จงรู้สึกดีที่ได้เลือกทางที่ดีที่สุดในขณะนั้นแล้ว
#SalmonPodcast #ImทรายThankYou #ทรายเจริญปุระ

27 min