53 min

EP56 Mysterious Death: การตายที่น่าฉง‪น‬ Untitled Case

    • True Crime

((ระดับความ Disturb: 2 กะโหลก))

การตายบางทีมันก็น่าแปลก 

ไปฟังสองเรื่องราวการตายที่ประหลาดจนน่าฉงน เรื่องแรกของนายยชคือเรื่องของชายคนหนึ่งที่ถูกฆ่าหลายรอบแต่ตายยากจนไม่รู้ว่านี่คือเรื่องจริงหรือตำนาน ส่วนเรื่องของนายธัญ คือคดีสยองขวัญที่หญิงคนหนึ่งตายลงอย่างเป็นปริศนา พร้อมสภาพการตายที่เป็นปริศนายิ่งกว่า

#SalmonPodcast #UntitledCase #ยชธัญ #UntitledCaseMission

((ระดับความ Disturb: 2 กะโหลก))

การตายบางทีมันก็น่าแปลก 

ไปฟังสองเรื่องราวการตายที่ประหลาดจนน่าฉงน เรื่องแรกของนายยชคือเรื่องของชายคนหนึ่งที่ถูกฆ่าหลายรอบแต่ตายยากจนไม่รู้ว่านี่คือเรื่องจริงหรือตำนาน ส่วนเรื่องของนายธัญ คือคดีสยองขวัญที่หญิงคนหนึ่งตายลงอย่างเป็นปริศนา พร้อมสภาพการตายที่เป็นปริศนายิ่งกว่า

#SalmonPodcast #UntitledCase #ยชธัญ #UntitledCaseMission

53 min

Top Podcasts In True Crime