35 min

เพราะซึมเศร้า ทำให้รู้สึกเป็นภาระ จะช่วยเขายังไงดี | EP58 I'm ทราย, Thank You

    • Personal Journals

คำถามซึมเศร้ากลับมาอีกครั้ง ทรายเลยจับตอบรวมแบบคอมโบเซ็ตทั้ง 2 คำถาม กับเรื่อง “เพื่อนเป็นซึมเศร้า” แต่เจ้าตัวรู้สึกเป็นภาระ และ “ภรรยาขอความช่วยเหลือ” เมื่อสามีห่างเหิน เพราะโรคซึมเศร้าที่เป็นอยู่
ทรายมองว่า สิ่งที่เหมือนกันของทั้ง 2 เรื่องนี้คือ ฝ่ายที่ควรได้รับความช่วยเหลือ เขาร้องขอหรือไม่ หากไม่ สิ่งที่ทำได้คือ สนใจเขาให้เท่ากันตลอด เห็นใจสิ่งที่เขาเป็นอย่างสม่ำเสมอ มีเรื่องทุกข์สุขก็แบ่งปันกันและกัน และต้องยอมรับว่า ทุกอย่างต่อจากนี้ จะไม่มีวันเป็นเหมือนเดิม
#SalmonPodcast #ImทรายThankYou #ทรายเจริญปุระ
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

คำถามซึมเศร้ากลับมาอีกครั้ง ทรายเลยจับตอบรวมแบบคอมโบเซ็ตทั้ง 2 คำถาม กับเรื่อง “เพื่อนเป็นซึมเศร้า” แต่เจ้าตัวรู้สึกเป็นภาระ และ “ภรรยาขอความช่วยเหลือ” เมื่อสามีห่างเหิน เพราะโรคซึมเศร้าที่เป็นอยู่
ทรายมองว่า สิ่งที่เหมือนกันของทั้ง 2 เรื่องนี้คือ ฝ่ายที่ควรได้รับความช่วยเหลือ เขาร้องขอหรือไม่ หากไม่ สิ่งที่ทำได้คือ สนใจเขาให้เท่ากันตลอด เห็นใจสิ่งที่เขาเป็นอย่างสม่ำเสมอ มีเรื่องทุกข์สุขก็แบ่งปันกันและกัน และต้องยอมรับว่า ทุกอย่างต่อจากนี้ จะไม่มีวันเป็นเหมือนเดิม
#SalmonPodcast #ImทรายThankYou #ทรายเจริญปุระ
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

35 min