38 min

EP63 ถอดรหัสวันหยุดไทย กับสิ่งที่ชาติไทยให้ความสำคั‪ญ‬ Why It MATTERs NOW คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณ

    • News

ส่งท้ายปี 63 ที่เอพิโสด 63 ของ Why It MATTERs ครั้งนี้ หวี-พงศ์พิพัฒน์ บัญชานนท์ นำเกร็ดสนุกๆ เรื่องวันหยุดไทยมาเล่าให้ฟัง พร้อมชวนมองไปที่วันหยุดของชาติอื่นๆ ในโลก ว่าวันหยุดพิเศษ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ของชาติอื่นเป็นอย่างไร มากน้อยกว่าประเทศไทยแค่ไหน

และยังชวนคุยวิเคราะห์จากประวัติศาสตร์วันหยุดไทย ว่าเคยมีวันแบบไหนบ้าง และมีสะท้อนค่านิยมอะไรของคนไทยและรัฐไทย

#SalmonPodcast #TheMATTER #WhyItMATTERs

ส่งท้ายปี 63 ที่เอพิโสด 63 ของ Why It MATTERs ครั้งนี้ หวี-พงศ์พิพัฒน์ บัญชานนท์ นำเกร็ดสนุกๆ เรื่องวันหยุดไทยมาเล่าให้ฟัง พร้อมชวนมองไปที่วันหยุดของชาติอื่นๆ ในโลก ว่าวันหยุดพิเศษ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ของชาติอื่นเป็นอย่างไร มากน้อยกว่าประเทศไทยแค่ไหน

และยังชวนคุยวิเคราะห์จากประวัติศาสตร์วันหยุดไทย ว่าเคยมีวันแบบไหนบ้าง และมีสะท้อนค่านิยมอะไรของคนไทยและรัฐไทย

#SalmonPodcast #TheMATTER #WhyItMATTERs

38 min

Top Podcasts In News

THE STANDARD
BBC World Service
THE STANDARD
sondhitalk
The MATTER
THE STANDARD