49 min

EP64 การเมืองโลก 2021 กับโจทย์ที่ท้าทายทุกผู้นำประเท‪ศ‬ Why It MATTERs NOW คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณ

    • News

บรรยากาศการเข้าสู่ปีใหม่ 2021 กลายเป็นเรื่องน่าจับตามอง เมื่อมองย้อนกลับไปในปี 2020 ที่มีภัยพิบัติและปัญหาระดับนานาชาติประเดประดังมาทุกๆ เดือนตั้งแต่ต้นปียันจบปี
อีพีนี้ของ Why It MATTERs เอิน-กรุณพร จาก The MATTER อยากชวนคุยเรื่องทิศทางลมของการเมืองโลกในปี 2021 ที่เป็นเหมือนผลกระทบต่อเนื่องมาจากปี 2020 ที่แสนโหดร้ายนั่นเอง
#SalmonPodcast #TheMATTER #WhyItMATTERs

บรรยากาศการเข้าสู่ปีใหม่ 2021 กลายเป็นเรื่องน่าจับตามอง เมื่อมองย้อนกลับไปในปี 2020 ที่มีภัยพิบัติและปัญหาระดับนานาชาติประเดประดังมาทุกๆ เดือนตั้งแต่ต้นปียันจบปี
อีพีนี้ของ Why It MATTERs เอิน-กรุณพร จาก The MATTER อยากชวนคุยเรื่องทิศทางลมของการเมืองโลกในปี 2021 ที่เป็นเหมือนผลกระทบต่อเนื่องมาจากปี 2020 ที่แสนโหดร้ายนั่นเอง
#SalmonPodcast #TheMATTER #WhyItMATTERs

49 min

Top Podcasts In News

THE STANDARD
BBC World Service
sondhitalk
CNN
BBC World Service
Mission To The Moon Media