46 min

EP65 ทำไมวัคซีนโควิดถึงเป็นเรื่องที่ควรตั้งคำถา‪ม‬ Why It MATTERs NOW คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณ

    • News

โควิด-19 อยู่กับมนุษยชาติมาร่วมปีแล้ว และตอนนี้ฤดูแห่งวัคซีนก็มาถึงเรียบร้อย หลายประเทศเริ่มสั่งซื้อวัคซีนและนำไปฉีดให้ประชาชนในประเทศตามลำดับความสำคัญของแต่ละชาติ 
รวมถึงประเทศไทยก็เช่นกัน ที่สั่งวัคซีนมา 2 ยี่ห้อ แต่ก็มาพร้อมคำถามว่าน้อยเกินไปหรือไม่ นี่คือการผูกขาดการค้าวัคซีนให้กับบริษัทไม่กี่รายหรือเปล่า ไปฟังสรุปข่าวเรื่องนี้กันได้ใน Why It MATTERs อีพีใหม่นี้กัน
#SalmonPodcast #TheMATTER #WhyItMATTERs

โควิด-19 อยู่กับมนุษยชาติมาร่วมปีแล้ว และตอนนี้ฤดูแห่งวัคซีนก็มาถึงเรียบร้อย หลายประเทศเริ่มสั่งซื้อวัคซีนและนำไปฉีดให้ประชาชนในประเทศตามลำดับความสำคัญของแต่ละชาติ 
รวมถึงประเทศไทยก็เช่นกัน ที่สั่งวัคซีนมา 2 ยี่ห้อ แต่ก็มาพร้อมคำถามว่าน้อยเกินไปหรือไม่ นี่คือการผูกขาดการค้าวัคซีนให้กับบริษัทไม่กี่รายหรือเปล่า ไปฟังสรุปข่าวเรื่องนี้กันได้ใน Why It MATTERs อีพีใหม่นี้กัน
#SalmonPodcast #TheMATTER #WhyItMATTERs

46 min

Top Podcasts In News

THE STANDARD
sondhitalk
BBC World Service
THE STANDARD
The MATTER
NHK (Japan Broadcasting Corporation)