8 episodes

Branding & Communication with Sustainable way

Essential Essential Company Limited

  • Business
  • 5.0 • 3 Ratings

Branding & Communication with Sustainable way

  Special Episode : All About Branding

  Special Episode : All About Branding

  Special Episode : #All About Branding : แบรนด์และการสร้างแบรนด์คืออะไร ตอบทุกข้อสงสัย ใน 15 นาที
  มีคำถามและข้อสงสัยเกี่ยวกับแบรนด์และการสร้างแบรนด์ที่มักได้ยินบ่อยๆ เป็นคำถามคล้ายๆกันจากหลายท่าน ตอนนี้จึงเป็นตอนพิเศษที่รวบรวบและแบ่งปันมุมมองในเรื่องนี้ครบครอบคลุมทุกด้าน หวังว่าจะช่วยสร้างความเข้าใจและนำไปสู่การพัฒนาแบรนด์ เพื่อประโยชน์ต่อธุรกิจของผู้ประกอบการทุกๆท่านและต่อภาพรวมของระบบเศรษฐกิจของเราครับ

  • 25 min
  Ep 7 Final Conclusion : Branding is Essential

  Ep 7 Final Conclusion : Branding is Essential

  Episode 7 : #Branding is Essential : บทสรุปการสร้างแบรนด์ ทางรอดของธุรกิจ
  เดินทางมาถึงตอนสุดท้ายใน Series “Branding is Essential” เนื้อหาในตอนเป็นการเชื่อมโยงและสรุปสาระสำคัญของแต่ละตอน ตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนที่ 6 เพื่อให้เห็นกระบวนการของสังคมที่เปลี่ยนไปซึ่งส่งผลต่อการขับเคลื่อนธุรกิจ การทำความเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันและภาพในอนาคต การพัฒนาแบรนด์และการสื่อสารเพื่อให้สอดคล้องกับ Next Normal เราจะแบ่งปันมุมมองของบทสรุปความสำคัญในการพัฒนาแบรนด์ ที่เป็นหัวใจในความอยู่รอดของธุรกิจ เป็นการเตรียมความพร้อมไปสู่การพัฒนาบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจและสังคมไทย

  • 24 min
  Ep 6 Understanding Consumer's Deep Behavior

  Ep 6 Understanding Consumer's Deep Behavior

  Episode 6 : #Understanding Consumer’s Deep Behavior / เข้าใจพฤติกรรมเชิงลึกของผู้บริโภค หัวใจของการพัฒนาแบรนด์
  กระบวนการทางสังคม, เครื่องมือและช่องทางสื่อสารที่เปลี่ยนไป ทำให้พฤติกรรมของ “ผู้ซื้อ” ปรับเปลี่ยนไปสู่ “มาตรฐานใหม่” เราจะแบ่งปันมุมมองเพื่อเข้าถึงพฤติกรรมในเชิงลึกของผู้บริโภค วิเคราะห์ที่มาของพฤติกรรมและบุคลิกภาพ เพื่อให้แบรนด์สามารถพัฒนาทั้งผลิตภัณฑ์, บริการ รวมถึงสามารถสร้างเนื้อหาและสื่อสารได้แม่นยำเพื่อเข้าถึง “ผู้ซื้อ” ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามได้ในเนื้อหาของตอนนี้

  • 23 min
  Ep 5 Brand Communication

  Ep 5 Brand Communication

  Episode 5 : #Brand Communication for Next Normal / สื่อสารแบรนด์อย่างไรให้ตรงกับมาตรฐานใหม่ใน Next Normal
  เมื่อพฤติกรรมของผู้ซื้อเปลี่ยนไปสู่มาตรฐานใหม่ แบรนด์ต้องพัฒนาเทคนิคและวิธีการสื่อสารที่สามารถสร้างทั้งความน่าสนใจ นำเสนอคุณค่า ดึงดูดและสื่อสารเป้าหมายรวมถึงตัวตนที่แตกต่าง สอดคล้องไปกับพฤติกรรมที่เป็นมาตรฐานใหม่ของผู้ซื้อให้ได้อย่างเหมาะสม นี่คือกุญแจของความสำเร็จที่เราจะแบ่งปันมุมมองกันในเนื้อหาของตอนนี้

  • 22 min
  Ep 4 Branding For Different Business Situations

  Ep 4 Branding For Different Business Situations

  Episode 4 : #Branding for Different Business Situations / สร้างแบรนด์อย่างไรในสถานการณ์ของธุรกิจที่แตกต่าง
  การเริ่มต้นธุรกิจใหม่เพื่อให้ผู้บริโภคยอมรับไม่ใชเรื่องง่าย แบรนด์ที่ผ่านช่วงเริ่มต้นไปได้แล้ว การยืนระยะให้ได้เป็นสิ่งที่ยากลำบาก การปรับตัวให้เข้ากับมาตรฐานใหม่ของธุรกิจที่มีชีวิตมายาวนานเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและท้าทาย ร่วมแบ่งปันมุมมองการสร้างแบรนด์ในสถานการณ์ของธุรกิจที่แตกต่าง เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของผู้ประกอบการ SMEs และธุรกิจไทย

  • 23 min
  Ep 3 New Branding Standardize

  Ep 3 New Branding Standardize

  #4 Boxes, New Branding Standardize / กล่อง 4 ใบ มาตราฐานใหม่ ตัวตนที่ทุกแบรนด์ต้องมี บนโลกของเทคโนโลยีและการแข่งขัน พฤติกรรมใหม่ของผู้ซื้อและเทรนที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว การสร้างตัวตนที่ชัดเจนของแบรนด์ เป็นหัวใจสำคัญของความอยู่รอดทางธุรกิจ แบ่งปันมุมมองของตัวตน 4 ด้าน กล่อง 4 ใบ มาตรฐานใหม่ที่แบรนด์ต้องสร้างเพื่อความโดดเด่นและแตกต่าง ติดตามได้ในเนื้อหาของตอนนี้ครับ

  • 24 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
3 Ratings

3 Ratings

Top Podcasts In Business

THE STANDARD
ต้อง กวีวุฒิ
moneybuffalo
ลงทุนศาสตร์