10 min

Everyday is a good day【Ep01】 ความสุขของครอบครัวที่มีลูก 10 ค‪น‬ Everyday is a good day

    • Spirituality

Podcast "Everyday is a good day"
++ทุกวันเป็นวันที่ดี ++
โดย เกตุวดี Marumura

Episode นี้ พบกับครอบครัว Kishi ได้แก่ คุณพ่อเอจิ คุณแม่โนบุโกะ และลูก ๆ อีก 10 คน ทำไมครอบครัวนี้ เวลาเจอไฟไหม้แล้วยังหัวเราะได้? ทำไมมีลูก 10 คน และทุกคนช่วยงานที่บ้าน ? อะไรคือความสุขของคุณแม่โนบุโกะกันนะ ? ติดตามฟังได้ที่นี่เลยค่ะ

Podcast "Everyday is a good day"
++ทุกวันเป็นวันที่ดี ++
โดย เกตุวดี Marumura

Episode นี้ พบกับครอบครัว Kishi ได้แก่ คุณพ่อเอจิ คุณแม่โนบุโกะ และลูก ๆ อีก 10 คน ทำไมครอบครัวนี้ เวลาเจอไฟไหม้แล้วยังหัวเราะได้? ทำไมมีลูก 10 คน และทุกคนช่วยงานที่บ้าน ? อะไรคือความสุขของคุณแม่โนบุโกะกันนะ ? ติดตามฟังได้ที่นี่เลยค่ะ

10 min