29 min

Execinsight EP.39 ถอดบทเรียนจาก Family Business สู่การบริหารงานตามฉบับผู้บริหาร New Gen Techsauce Podcast

    • Technology

สำหรับประเทศไทยมีธุรกิจที่เป็น Family Business มากมายที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จในการขยายธุรกิจเป็นอย่างมาก ซึ่งปัจจุบันก็ได้มีผู้บริหาร New Generation เข้ามารับช่วงต่อในการบริหารงาน Exec Insight Episode นี้จะพาไปร่วมพูดคุยกับผู้บริหารรุ่นใหม่อย่าง เบอร์ดี้ - บดินทร์ธร จึงรุ่งเรืองกิจ ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ในการถอดบทเรียนการบริหารงานสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ท่ามกลางความท้าทายรอบด้านในโลกที่มีความไม่แน่นอน

สำหรับประเทศไทยมีธุรกิจที่เป็น Family Business มากมายที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จในการขยายธุรกิจเป็นอย่างมาก ซึ่งปัจจุบันก็ได้มีผู้บริหาร New Generation เข้ามารับช่วงต่อในการบริหารงาน Exec Insight Episode นี้จะพาไปร่วมพูดคุยกับผู้บริหารรุ่นใหม่อย่าง เบอร์ดี้ - บดินทร์ธร จึงรุ่งเรืองกิจ ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ในการถอดบทเรียนการบริหารงานสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ท่ามกลางความท้าทายรอบด้านในโลกที่มีความไม่แน่นอน

29 min

Top Podcasts In Technology