4 min

Experience Bar EP.0 Soft Opening: อารัมภบทแห่งการดื่มด่‪ำ‬ Lighthouse Podcast

    • Self Help

ทุกคนล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์เป็นของตัวเอง เช่นเดียวกันกับความคิดเห็นส่วนตัว พอดแคสท์นี้จะพาผู้ฟังมาร่วมรับรู้ถึงประสบการณ์ของแขกรับเชิญที่มาแวะเวียนในบาร์แห่งนี้ เรื่องเล่าอันเป็นวัตถุดิบจะถูกกลั่นกรองมาเป็นดั่งเครื่องดื่มให้ผู้ฟังได้ลิ้มรสผ่านบทสนทนา ความคิดเห็นต่าง ๆ จะสอดแทรกมาในวงสนทนาดั่งกับแกล้มที่รสชาติจะเปลี่ยนแปลงไปตามผู้มาเยือน ขณะนี้ experience bar แห่งนี้ได้เปิดให้บริการแล้ว ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังครับ/ค่ะ

#ExperienceBar #LighthousePodcast

ทุกคนล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์เป็นของตัวเอง เช่นเดียวกันกับความคิดเห็นส่วนตัว พอดแคสท์นี้จะพาผู้ฟังมาร่วมรับรู้ถึงประสบการณ์ของแขกรับเชิญที่มาแวะเวียนในบาร์แห่งนี้ เรื่องเล่าอันเป็นวัตถุดิบจะถูกกลั่นกรองมาเป็นดั่งเครื่องดื่มให้ผู้ฟังได้ลิ้มรสผ่านบทสนทนา ความคิดเห็นต่าง ๆ จะสอดแทรกมาในวงสนทนาดั่งกับแกล้มที่รสชาติจะเปลี่ยนแปลงไปตามผู้มาเยือน ขณะนี้ experience bar แห่งนี้ได้เปิดให้บริการแล้ว ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังครับ/ค่ะ

#ExperienceBar #LighthousePodcast

4 min