48 min

Faith in Humanity Restore เพราะความหวังยังมี | Untitled Case EP100 Untitled Case

    • True Crime

((ระดับความ Heal: 4 หัวใจ))
ปิดซีซั่น 1 ด้วยเคสชุบชูอบอุ่นจิตใจ ที่ทำให้เรารู้ว่าความหวังยังคงมีในมนุษยชาติ กับเคสแรกของธัญ เรื่องชายคนหนึ่งที่ช่วยเหลือชีวิตเด็กๆ ชาวยิวจากค่ายกักกันในยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 กับเคสสองของยช เมื่อคอนโดห้องหนึ่งเป็นเป้าหมายของจดหมายถึงซานต้า ทำให้สองคู่รักเกย์ตั้งใจทำแพลตฟอร์มเพื่อตอบรับความคาดหวังอันมากมายนี้ให้เป็นจริง
#SalmonPodcast #UntitledCase #ยชธัญ #MiracleOn22ndStreet

((ระดับความ Heal: 4 หัวใจ))
ปิดซีซั่น 1 ด้วยเคสชุบชูอบอุ่นจิตใจ ที่ทำให้เรารู้ว่าความหวังยังคงมีในมนุษยชาติ กับเคสแรกของธัญ เรื่องชายคนหนึ่งที่ช่วยเหลือชีวิตเด็กๆ ชาวยิวจากค่ายกักกันในยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 กับเคสสองของยช เมื่อคอนโดห้องหนึ่งเป็นเป้าหมายของจดหมายถึงซานต้า ทำให้สองคู่รักเกย์ตั้งใจทำแพลตฟอร์มเพื่อตอบรับความคาดหวังอันมากมายนี้ให้เป็นจริง
#SalmonPodcast #UntitledCase #ยชธัญ #MiracleOn22ndStreet

48 min

Top Podcasts In True Crime