50 min

For Art's Sake ศิลปะป่วนโลก | Untitled Case EP95 Untitled Case

    • True Crime

((ระดับความ Disturb: 0 กะโหลก))
งานศิลปะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ของความลึกลับ หลายเรื่องราวแปลกๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการศิลป์ หรือตัวชิ้นงานเองหลายครั้งก็เป็นเป้าของความสนใจอันเนื่องมาจากความประหลาดหลุดโลกนั้น ซึ่งก็ล้วนสะท้อนแนวคิดของศิลปินให้เราได้หยิบมาคิดกัน
แม้จะไม่ใช่เพจศิลปะอย่างชาว GroundControl แต่ Untitled Case กับยชธัญ ก็ขอจัด 2 เคสที่เกี่ยวกับศิลปะมาให้ฟังกัน เคสหนึ่งคือการตามหาภาพวาดที่ถูกโจรกรรมไปของศิลปินระดับตำนานอย่าง Peter Paul Rubens อีกเคสหนึ่งคือศิลปินผู้นำเสนอแนวคิด Posthumanism อย่าง Stelarc ที่มีงานหลุดโลกมากมาย รวมถึงผลงานที่เป็นการปลูกใบหูลงไปบนแขนซ้ายของตัวเอง!
#SalmonPodcast #UntitledCase #ยชธัญ

((ระดับความ Disturb: 0 กะโหลก))
งานศิลปะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ของความลึกลับ หลายเรื่องราวแปลกๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการศิลป์ หรือตัวชิ้นงานเองหลายครั้งก็เป็นเป้าของความสนใจอันเนื่องมาจากความประหลาดหลุดโลกนั้น ซึ่งก็ล้วนสะท้อนแนวคิดของศิลปินให้เราได้หยิบมาคิดกัน
แม้จะไม่ใช่เพจศิลปะอย่างชาว GroundControl แต่ Untitled Case กับยชธัญ ก็ขอจัด 2 เคสที่เกี่ยวกับศิลปะมาให้ฟังกัน เคสหนึ่งคือการตามหาภาพวาดที่ถูกโจรกรรมไปของศิลปินระดับตำนานอย่าง Peter Paul Rubens อีกเคสหนึ่งคือศิลปินผู้นำเสนอแนวคิด Posthumanism อย่าง Stelarc ที่มีงานหลุดโลกมากมาย รวมถึงผลงานที่เป็นการปลูกใบหูลงไปบนแขนซ้ายของตัวเอง!
#SalmonPodcast #UntitledCase #ยชธัญ

50 min

Top Podcasts In True Crime