22 min

Gaslighter เราเองไม่มีเหตุผล หรือกำลังทนกับคนปั่นหัว | EP84 Theory of Love by นพ.ปีย์ เชษฐ์โชติศักดิ์

    • Relationships

เรื่องรักๆ ใช่ว่าจะไม่มีนักปั่น ปั่นให้เราเวียนหัว ปั่นให้เราตายใจ ปั่นให้เรารู้สึกผิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าแฟนใช้ลูกไม้นี้บ่อยๆ ระวังให้ดีว่า เขากำลังเข้าข่ายเป็น Gaslighter แล้วการเป็น Gaslighter มันส่งผลต่อรักยังไง
ออมขยายถึงที่มาของ Gaslighting สุดฮาร์ดคอร์ และบอกสาเหตุว่า ทำไมคนบางคนถึงเป็น Gaslighter ได้ ทั้งในที่ทำงานและความสัมพันธ์ แล้วเราจะออกจากวังวนนี้ได้อย่างไร ปัญหานี้หมอปีย์มีคำตอบจ้า
#SalmonPodcast #TheoryofLove #ทุกเรื่องรักทฤษฎีมีคำตอบ #นายแพทย์ปีย์เชษฐ์โชติศักดิ์ #Gaslighter
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

เรื่องรักๆ ใช่ว่าจะไม่มีนักปั่น ปั่นให้เราเวียนหัว ปั่นให้เราตายใจ ปั่นให้เรารู้สึกผิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าแฟนใช้ลูกไม้นี้บ่อยๆ ระวังให้ดีว่า เขากำลังเข้าข่ายเป็น Gaslighter แล้วการเป็น Gaslighter มันส่งผลต่อรักยังไง
ออมขยายถึงที่มาของ Gaslighting สุดฮาร์ดคอร์ และบอกสาเหตุว่า ทำไมคนบางคนถึงเป็น Gaslighter ได้ ทั้งในที่ทำงานและความสัมพันธ์ แล้วเราจะออกจากวังวนนี้ได้อย่างไร ปัญหานี้หมอปีย์มีคำตอบจ้า
#SalmonPodcast #TheoryofLove #ทุกเรื่องรักทฤษฎีมีคำตอบ #นายแพทย์ปีย์เชษฐ์โชติศักดิ์ #Gaslighter
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

22 min