48 min

The Hardest Brief EP.12 เล่าเรื่องด้วยภาพล้วนๆ ไม่มีคำผสมในแบบฉบับของ Tum Ulit a day Podcast

    • Arts

‘ตั้ม–ณฐกร อุลิตร’ หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ ‘Tum Ulit’ คือนักวาดการ์ตูนเจ้าของลายเส้นละมุน เล่าแง่มุมเล็กๆ เรียบง่ายในชีวิตประจำวัน แต่ใน The Hardest Brief EP นี้ ‘ก้อง–ชณัฐ วุฒิวิกัยการ’ ขอชวนตั้มมาพูดคุยถึงความยากของนักวาดการ์ตูน ตั้งแต่การเดินตามความฝันในวัยเด็กเพื่อไปเรียนวาดการ์ตูนไกลถึงญี่ปุ่น หรือแม้กระทั่งการวาดตัวละครที่กำลัง ‘ขอโทษ’ โดยไม่เขียนคำว่า ‘ขอโทษ’ สักตัวอักษร

‘ตั้ม–ณฐกร อุลิตร’ หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ ‘Tum Ulit’ คือนักวาดการ์ตูนเจ้าของลายเส้นละมุน เล่าแง่มุมเล็กๆ เรียบง่ายในชีวิตประจำวัน แต่ใน The Hardest Brief EP นี้ ‘ก้อง–ชณัฐ วุฒิวิกัยการ’ ขอชวนตั้มมาพูดคุยถึงความยากของนักวาดการ์ตูน ตั้งแต่การเดินตามความฝันในวัยเด็กเพื่อไปเรียนวาดการ์ตูนไกลถึงญี่ปุ่น หรือแม้กระทั่งการวาดตัวละครที่กำลัง ‘ขอโทษ’ โดยไม่เขียนคำว่า ‘ขอโทษ’ สักตัวอักษร

48 min

Top Podcasts In Arts

Roundfinger Channel
THE STANDARD
ศิลปะการต่อสู้ | The Cloud Podcast |
Kaihuaror Studio
Salmon Podcast
jngkork