28 min

HOMEMATE เครื่องต้มไข่ไฟฟ้า ปรับระดับความสุกของไข่ได้ตามใจ | ป้ายยา EP30 ป้ายยา by รุ่ง

    • Leisure

เตรียมรอรับความสุกที่คุณปรับระดับได้ กับเครื่องต้มไข่ไฟฟ้าของ HOMEMATE แบรนด์าเครื่องใช้ไฟฟ้าจาก วีรสุ (Verasu) ที่มาในสองขนาด คือต้มไข่ได้พร้อมกัน 6 ฟอง และ 7 ฟอง
อีพีนี้รุ่งฤดีมาป้ายยาให้แก่จุ๊บแจง โปรดิวเซอร์สายแม่บ้านญี่ปุ่นแห่ง Salmon Lab ที่บอกเลยว่าถูกใจแน่นอน กับเครื่องต้มไข่ที่ปรับระดับความสุกให้ไข่ได้ทั้งแบบไข่แดงไม่สุก สุกแบบยางมะตูม และสุก well done พร้อมเอ็นจอย
#SalmonPodcast #SalmonHouse #ป้ายยา #ป้ายยาพอดแคสต์ #รุ่งฤดี #รุ่งป้ายยา #Verasu #วีรสุ #HOMEMATE #เครื่องต้มไข่ไฟฟ้า #เมนูไข่
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

เตรียมรอรับความสุกที่คุณปรับระดับได้ กับเครื่องต้มไข่ไฟฟ้าของ HOMEMATE แบรนด์าเครื่องใช้ไฟฟ้าจาก วีรสุ (Verasu) ที่มาในสองขนาด คือต้มไข่ได้พร้อมกัน 6 ฟอง และ 7 ฟอง
อีพีนี้รุ่งฤดีมาป้ายยาให้แก่จุ๊บแจง โปรดิวเซอร์สายแม่บ้านญี่ปุ่นแห่ง Salmon Lab ที่บอกเลยว่าถูกใจแน่นอน กับเครื่องต้มไข่ที่ปรับระดับความสุกให้ไข่ได้ทั้งแบบไข่แดงไม่สุก สุกแบบยางมะตูม และสุก well done พร้อมเอ็นจอย
#SalmonPodcast #SalmonHouse #ป้ายยา #ป้ายยาพอดแคสต์ #รุ่งฤดี #รุ่งป้ายยา #Verasu #วีรสุ #HOMEMATE #เครื่องต้มไข่ไฟฟ้า #เมนูไข่
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

28 min

Top Podcasts In Leisure

โตมายังไง
Salmon Podcast
Coffee Story
The Proof Cold Brew Coffee
ป้ายยา by รุ่ง
Salmon Podcast
เสาเสาเสา
สามโคกเรดิโอ
Trash Taste Podcast
Trash Taste Podcast
思文,败类
思文败类