56 min

I WILL Podcast EP5 - เป็นผู้ถามที่ดีและเป็นผู้ฟังที่ตั้งใ‪จ‬ CREATIVE TALK podcast

    • Business

I Will Podcast “จะทำทั้งที ต้องทำให้ได้” ชวน เก่ง-สิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม มาลองเสนอแนวทางให้เหล่า I Will ที่อยากเริ่มมิตรภาพดีๆ กับเพื่อนใหม่ หรือใครที่อยากเป็นคนที่สื่อสารดีขึ้น ให้กลายเป็นคู่สนทนาที่ใครก็อยากคุยด้วย ไม่ว่าจะเป็นผู้พูดหรือผู้ฟัง


ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Cigna ประกันภัย
Website: www.cigna.co.th
Facebook: www.facebook.com/CignaThailand

I Will Podcast “จะทำทั้งที ต้องทำให้ได้” ชวน เก่ง-สิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม มาลองเสนอแนวทางให้เหล่า I Will ที่อยากเริ่มมิตรภาพดีๆ กับเพื่อนใหม่ หรือใครที่อยากเป็นคนที่สื่อสารดีขึ้น ให้กลายเป็นคู่สนทนาที่ใครก็อยากคุยด้วย ไม่ว่าจะเป็นผู้พูดหรือผู้ฟัง


ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Cigna ประกันภัย
Website: www.cigna.co.th
Facebook: www.facebook.com/CignaThailand

56 min

Top Podcasts In Business