7 min

EP00 หลับตาฟังหนังสื‪อ‬ In-Ear Pocketbook

    • Books

อ่านหนังสือก็ได้อรรถรสแบบหนึ่ง ฟังหนังสือเสียงก็ได้อรรถรสอีกแบบหนึ่ง เราเชื่ออย่างนั้นและครั้นจะอ่านหนังสือเฉยๆ เราคิดว่ามันเรียบเกินไป และอรรถรสใหม่ที่เราอยากฟัง ก็มาจากประสบการณ์การทำ In-Ear Cinema นั่นเอง นี่เลยกลายเป็นรายการหนังสือเสียงที่มีซาวนด์ประกอบทั้งเสียงบรรยากาศ เสียงเพลง และเสียง foley ให้คนที่อ่านแล้วก็ได้รสชาติใหม่ๆ จากการ ‘ฟัง’ หนังสือเล่มโปรดบ้าง#SalmonPodcast #InEarPocketbook #หลับตาฟังหนังสือ
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

อ่านหนังสือก็ได้อรรถรสแบบหนึ่ง ฟังหนังสือเสียงก็ได้อรรถรสอีกแบบหนึ่ง เราเชื่ออย่างนั้นและครั้นจะอ่านหนังสือเฉยๆ เราคิดว่ามันเรียบเกินไป และอรรถรสใหม่ที่เราอยากฟัง ก็มาจากประสบการณ์การทำ In-Ear Cinema นั่นเอง นี่เลยกลายเป็นรายการหนังสือเสียงที่มีซาวนด์ประกอบทั้งเสียงบรรยากาศ เสียงเพลง และเสียง foley ให้คนที่อ่านแล้วก็ได้รสชาติใหม่ๆ จากการ ‘ฟัง’ หนังสือเล่มโปรดบ้าง#SalmonPodcast #InEarPocketbook #หลับตาฟังหนังสือ
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

7 min