28 min

พี่ทรายชอบใช้แบรนด์เนมมั้ยคะ | EP02 I'm ทราย, Thank You

    • Personal Journals

การใช้ของแพงแบรนด์เนมกลายเป็นประเด็นทุกยุคสมัย ทั้งแบรนด์เนมแท้หรือแบรนด์เนมเก๊ ของแพง vs ของราคาย่อมเยา ซึ่งบางทีของราคาแรงก็กลายเป็นจำเลยอะไรบางอย่างในสังคมเหมือนกันทราย เจริญปุระ หยิบประเด็นนี้มาคุยให้ฟัง ว่าตกลงของแพงเนี่ยมันฟุ่มเฟือยมั้ย มันเปลืองมั้ย หรือมันบาปมั้ย ที่เราจะควักเงินซื้อของแบรนด์ราคาแรงมาใช้สอยบ้าง
#SalmonPodcast #ImทรายThankYou #ทรายเจริญปุระ

การใช้ของแพงแบรนด์เนมกลายเป็นประเด็นทุกยุคสมัย ทั้งแบรนด์เนมแท้หรือแบรนด์เนมเก๊ ของแพง vs ของราคาย่อมเยา ซึ่งบางทีของราคาแรงก็กลายเป็นจำเลยอะไรบางอย่างในสังคมเหมือนกันทราย เจริญปุระ หยิบประเด็นนี้มาคุยให้ฟัง ว่าตกลงของแพงเนี่ยมันฟุ่มเฟือยมั้ย มันเปลืองมั้ย หรือมันบาปมั้ย ที่เราจะควักเงินซื้อของแบรนด์ราคาแรงมาใช้สอยบ้าง
#SalmonPodcast #ImทรายThankYou #ทรายเจริญปุระ

28 min