29 min

เราจะอยู่ร่วมกับคนที่มีความเห็นต่างทางการเมืองยังไงดีคะ | EP05 I'm ทราย, Thank You

    • Personal Journals

ปัญหาโลกแตกของยุคนี้เลย ยิ่งช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาจะเห็นชัดว่าในสังคมมี gap ของมุมมองทางการเมืองระหว่างเจเนอเรชันอยู่สูง ซึ่งนี่ก็นำมาซึ่งคำถามในอีพีนี้ความสัมพันธ์มันเกี่ยวข้องกับความเห็นแค่ไหน คนที่มองโลกต่างกันอยู่ด้วยกันได้มั้ย เราลองมาหาคำตอบไปพร้อมๆ กับทราย เจริญปุระ กัน
#SalmonPodcast #ImทรายThankYou #ทรายเจริญปุระ
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

ปัญหาโลกแตกของยุคนี้เลย ยิ่งช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาจะเห็นชัดว่าในสังคมมี gap ของมุมมองทางการเมืองระหว่างเจเนอเรชันอยู่สูง ซึ่งนี่ก็นำมาซึ่งคำถามในอีพีนี้ความสัมพันธ์มันเกี่ยวข้องกับความเห็นแค่ไหน คนที่มองโลกต่างกันอยู่ด้วยกันได้มั้ย เราลองมาหาคำตอบไปพร้อมๆ กับทราย เจริญปุระ กัน
#SalmonPodcast #ImทรายThankYou #ทรายเจริญปุระ
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

29 min