29 min

LGBTQ ชาวไทย จะเปิดตัวยังไงให้ครอบครัวไม่ช็อก | EP1‪5‬ I'm ทราย, Thank You

    • Personal Journals

แม้สังคมปัจจุบันจะยอมรับกันขึ้นมากแล้วกับความหลากหลายทางเพศ แต่การเปิดตัวหรือ Coming out ก็ยังเป็นหนึ่งบทสนทนาที่สร้างความลำบากใจให้ทุกฝ่ายอยู่ดีคำถามที่มาถึงทรายคราวนี้ก็คือเรื่องนี้แหละ ที่ว่าเราจะพูดอย่างไรให้ครอบครัวที่ยังไม่เปิดรับความหลากหลายทางเพศ ได้รู้ตัวตนที่แท้จริงของลูกหลานอย่างละมุนละม่อม
#SalmonPodcast #ImทรายThankYou #ทรายเจริญปุระ

แม้สังคมปัจจุบันจะยอมรับกันขึ้นมากแล้วกับความหลากหลายทางเพศ แต่การเปิดตัวหรือ Coming out ก็ยังเป็นหนึ่งบทสนทนาที่สร้างความลำบากใจให้ทุกฝ่ายอยู่ดีคำถามที่มาถึงทรายคราวนี้ก็คือเรื่องนี้แหละ ที่ว่าเราจะพูดอย่างไรให้ครอบครัวที่ยังไม่เปิดรับความหลากหลายทางเพศ ได้รู้ตัวตนที่แท้จริงของลูกหลานอย่างละมุนละม่อม
#SalmonPodcast #ImทรายThankYou #ทรายเจริญปุระ

29 min

Top Podcasts In Personal Journals