29 min

คนใกล้ตัว Toxic จะพาไปหาจิตแพทย์ได้ยังไง | EP23 I'm ทราย, Thank You

    • Personal Journals

อีกหนึ่งเอพิโสดกับคำถามจาก Ooca คราวนี้มา 2 คำถามหนึ่งคือการพาคนใกล้ตัวไปหาจิตแพทย์ ว่าจะมีวิธีการอย่างไร และอีกหนึ่งคือการดีลกับคนใกล้ตัวที่เป็น Toxic People ว่าควรทำอย่างไรไปฟังทราย เจริญปุระ ตอบสองคำถามนี้จากทีมแพทย์ของ Ooca กัน
#SalmonPodcast #ImทรายThankYou #ทรายเจริญปุระ #Ooca

อีกหนึ่งเอพิโสดกับคำถามจาก Ooca คราวนี้มา 2 คำถามหนึ่งคือการพาคนใกล้ตัวไปหาจิตแพทย์ ว่าจะมีวิธีการอย่างไร และอีกหนึ่งคือการดีลกับคนใกล้ตัวที่เป็น Toxic People ว่าควรทำอย่างไรไปฟังทราย เจริญปุระ ตอบสองคำถามนี้จากทีมแพทย์ของ Ooca กัน
#SalmonPodcast #ImทรายThankYou #ทรายเจริญปุระ #Ooca

29 min