27 min

เราจะกำจัดอาการโรคซึมเศร้าออกไปได้ยังไงครับ? | EP25 I'm ทราย, Thank You

    • Personal Journals

อาการซึมเศร้าเป็นอะไรที่น่าเหนื่อยใจ แต่เอาเข้าจริงมันก็เป็นธรรมชาติหนึ่งของตัวเราเหมือนกันนะ ที่เราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันทราย เจริญปุระ กลับมาถกเรื่องโรคซึมเศร้ากันอีกครั้ง ว่าเราจะกำจัดมันได้อย่างไร? กำจัดได้จริงๆ เหรอ?​ หรือจริงๆ แล้วเราแค่ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างสันติ
#SalmonPodcast #ImทรายThankYou #ทรายเจริญปุระ
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

อาการซึมเศร้าเป็นอะไรที่น่าเหนื่อยใจ แต่เอาเข้าจริงมันก็เป็นธรรมชาติหนึ่งของตัวเราเหมือนกันนะ ที่เราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันทราย เจริญปุระ กลับมาถกเรื่องโรคซึมเศร้ากันอีกครั้ง ว่าเราจะกำจัดมันได้อย่างไร? กำจัดได้จริงๆ เหรอ?​ หรือจริงๆ แล้วเราแค่ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างสันติ
#SalmonPodcast #ImทรายThankYou #ทรายเจริญปุระ
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

27 min