28 min

งดขายเหล้าช่วยอะไรได้จริงเหรอ | EP3‪1‬ I'm ทราย, Thank You

    • Personal Journals

ทราย เจริญปุระบอกในอีพีนี้ว่า มีคนถามมาจำนวนนึง ว่าช่วงนี้เขาไม่ให้ขายเหล้าแล้วไม่ลงแดงเหรอทรายบอกว่าจะบ้าเหรอ ไม่ได้ติดเหล้าแล้ว แต่เอาเข้าจริงการนั่งดื่มแอลกอฮอล์ตามลำพังก็เป็นหนึ่งในบรรยากาศผ่อนคลายที่ทรายก็ยังคิดถึงนะไปฟังเรื่องการงดขายแอลกอฮอล์ ที่ลามไปถึงเรื่องการดื่มตามลำพัง ความสุขแบบง่ายๆ การผ่อนคลายของคนเมือง ไปจนถึงมาตรการ Social Distancing ที่ต้องตั้งคำถามว่านโยบายนี้ตั้งอยู่บนหลักการความเป็นจริงที่ทุกคนสามารถทำได้แค่ไหน
#SalmonPodcast #ImทรายThankYou #ทรายเจริญปุระ

ทราย เจริญปุระบอกในอีพีนี้ว่า มีคนถามมาจำนวนนึง ว่าช่วงนี้เขาไม่ให้ขายเหล้าแล้วไม่ลงแดงเหรอทรายบอกว่าจะบ้าเหรอ ไม่ได้ติดเหล้าแล้ว แต่เอาเข้าจริงการนั่งดื่มแอลกอฮอล์ตามลำพังก็เป็นหนึ่งในบรรยากาศผ่อนคลายที่ทรายก็ยังคิดถึงนะไปฟังเรื่องการงดขายแอลกอฮอล์ ที่ลามไปถึงเรื่องการดื่มตามลำพัง ความสุขแบบง่ายๆ การผ่อนคลายของคนเมือง ไปจนถึงมาตรการ Social Distancing ที่ต้องตั้งคำถามว่านโยบายนี้ตั้งอยู่บนหลักการความเป็นจริงที่ทุกคนสามารถทำได้แค่ไหน
#SalmonPodcast #ImทรายThankYou #ทรายเจริญปุระ

28 min

Top Podcasts In Personal Journals