12 episodes

เป็นการอธิบายให้คนไทยเข้าใจและทำความรู้จักกับพระเยซูมากขึ้น

Knowing Jesus รู้จักพระเยซ‪ู‬ Akaradech Wattanabanjongkul

  • Christianity

เป็นการอธิบายให้คนไทยเข้าใจและทำความรู้จักกับพระเยซูมากขึ้น

  ใครเป็นผู้กำหนดแผนงานในชีวิตเรา

  ใครเป็นผู้กำหนดแผนงานในชีวิตเรา

  ดูเพิ่มเติมจากพระคัมภีร์ ยากอบ 4:13-17 และ หนังสือปัญญาจารย์ 8:7

  • 4 min
  พระเยซูมีข้อเสนอให้กับชีวิตเรา

  พระเยซูมีข้อเสนอให้กับชีวิตเรา

  หนึ่งในคำสอนของ อาจารย์ ริก วอร์เรน ที่พูดไว้ว่าผู้ที่เชื่อใยพระเจ้านั้นจะได้รับข้อเสนอ 3 อย่าง ไม่ว่าจะเป็น การอภัยบาป, วัตถุประสงค์ในการใช้วีวิต และ บ้านบนสว

  • 3 min
  พระเยซู คือ LIFE COACH ที่ดีที่สุด

  พระเยซู คือ LIFE COACH ที่ดีที่สุด

  ดูจากพระธรรม เยเรมีย์ 29:11 “พระยาห์เวห์ตรัสว่า ‘เพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับพวกเจ้า เป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพ ไม่ใช่เพื่อทำร้ายเจ้า เพื่อจะให้อนาคตและความหวังแก่เจ้า”
  ‭‭

  • 3 min
  พระเจ้าจะอยู่กับเราในทุกๆสถานการณ์

  พระเจ้าจะอยู่กับเราในทุกๆสถานการณ์

  จากการระบาดของโควิด -19 ทำให้หลายคนติดตามข่าวสารจนเกิดความกังวล แต่พระเจ้าบอกว่าให้พวกเรามีความกล้าหาญที่จะใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาด และระมัดระวัง จากข้อพระคัมภีร์ โยชูวา บทที่ 1 ข้อ 9 บอกว่า  "เราสั่งเจ้าไว้แล้วมิใช่หรือว่า จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด อย่าตกใจหรือคร้ามกลัวเลย เพราะว่าเจ้าไปในถิ่นฐานใด พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทรงสถิตกับเจ้า"

  • 2 min
  คริสมาสต์คือของขวัญ

  คริสมาสต์คือของขวัญ

  ความหมายของวันคริสมาสต์อย่างแท้จริงคือการถือกำเนิดขึ้นของพระเยซู ในครรภ์ของหญิง พรหมจารีย์ คือ มารีย์ โดยนี่คือจุดเริ่มต้นของความรักที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าได้มอบพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาเป็นผู้ไถ่เราให้รอดพ้นจากความผิดบาปของเรา  ข้อพระคัมภีร์ มัทธิว 1: 18-25

  • 3 min
  คริสมาสต์คือความหวัง

  คริสมาสต์คือความหวัง

  นี่คือเรื่องราวจากข้อพระคัมภีร์ ปฐมการ บทที่ 22 ข้อที่ 1-12 ที่แสดงภาพของอับราฮัม กับลูกชาย ซึ่งอัมราฮัม เต็มใจที่จะมอบลูกให้เป็นเครื่องเผาบูชา ขณะเดียวกันพระเจ้าได้ทรงยอมที่จะมอบพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อเป็นเครื่องไถ่บาปให้กับคนทั้งปวง

  • 4 min

Top Podcasts In Christianity