1 episode

Make Lifestyle Your Medicine
By Dr. Nicha Samantarat, ND

ใช้ชีวิตอย่างไรให้ 24 ชั่วโมงของเรา เป็นยาไปในตัว รายการนี้นำความรู้ด้าน Naturopathic Medicine การดูแลตัวเองด้วยธรรมชาติ และ เรื่องราวสุขภาพสนุกๆน่าสนใจ มาแบ่งปัน อยากให้ทุกคนสุขภาพดีแบบยั่งยืนไปด้วยกัน :)

Make Lifestyle Your Medicine Make Lifestyle Your Medicine

    • Health & Fitness
    • 5.0, 3 Ratings

Make Lifestyle Your Medicine
By Dr. Nicha Samantarat, ND

ใช้ชีวิตอย่างไรให้ 24 ชั่วโมงของเรา เป็นยาไปในตัว รายการนี้นำความรู้ด้าน Naturopathic Medicine การดูแลตัวเองด้วยธรรมชาติ และ เรื่องราวสุขภาพสนุกๆน่าสนใจ มาแบ่งปัน อยากให้ทุกคนสุขภาพดีแบบยั่งยืนไปด้วยกัน :)

Customer Reviews

5.0 out of 5
3 Ratings

3 Ratings

Top Podcasts In Health & Fitness