33 min

Mi Robot Vacuum Mop หุ่นยนต์ความสะอาด ทั้งดูดทั้งถูในตัวเดียว feat. วิชัย | ป้ายยา EP20 ป้ายยา by รุ่ง

    • Leisure

สลับบทบาทรุ่งมาเป็นผู้ถูกป้ายยาเป็นครั้งแรก เมื่อวิชัยอาสามาป้ายยารุ่งด้วยตัวเองถึงในรายการ
ของในครั้งนี้คือหุ่นยนต์ดูดฝุ่นของ Xiaomi รุ่น Mi Robot Vacuum Mop ที่ฉลาดเอามากๆ มีแอปที่ตั้งเวลาทำงานได้อัตโนมัติ หรือจะบังคับแบบ manual อัตโนมือ ก็ทำได้ และยังสามารถดูดฝุ่นและถูบ้าน (แบบใช้น้ำ) ได้ในเครื่องเดียว! 
#SalmonPodcast #SalmonHouse #ป้ายยา #ป้ายยาพอดแคสต์ #รุ่งฤดี #รุ่งป้ายยา #Xiaomi #Mi #หุ่นยนต์ดูดฝุ่น
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

สลับบทบาทรุ่งมาเป็นผู้ถูกป้ายยาเป็นครั้งแรก เมื่อวิชัยอาสามาป้ายยารุ่งด้วยตัวเองถึงในรายการ
ของในครั้งนี้คือหุ่นยนต์ดูดฝุ่นของ Xiaomi รุ่น Mi Robot Vacuum Mop ที่ฉลาดเอามากๆ มีแอปที่ตั้งเวลาทำงานได้อัตโนมัติ หรือจะบังคับแบบ manual อัตโนมือ ก็ทำได้ และยังสามารถดูดฝุ่นและถูบ้าน (แบบใช้น้ำ) ได้ในเครื่องเดียว! 
#SalmonPodcast #SalmonHouse #ป้ายยา #ป้ายยาพอดแคสต์ #รุ่งฤดี #รุ่งป้ายยา #Xiaomi #Mi #หุ่นยนต์ดูดฝุ่น
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

33 min

Top Podcasts In Leisure

Salmon Podcast
The MATTER
THE STANDARD POP
สามโคกเรดิโอ
study with me
永璞小岛