18 min

MWNR 1 July 2020 สรุปสถานการณ์ล่าสุดของฮ่องกง Mission World News Report

    • News

1.นักวิทย์จีนค้นพบไวรัสไข้หวัดหมูที่มีความเสี่ยงจะกลายเป็น Pandemic ในอนาคต2.จีนผ่านกฎหมายความมั่นคงฮ่องกงบังคับใช้ 1 ก.ค. + สหรัฐฯ เริ่มระงับสิทธิพิเศษฮ่องกง +ผู้ชุมนุมเตรียมฝ่าฝืนคำสั่งห้ามประท้วง3.อินเดียสั่งแบน Tiktok และ 58 แอพฯ จากจีน4.นิวซีแลนด์เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APEC 2021

1.นักวิทย์จีนค้นพบไวรัสไข้หวัดหมูที่มีความเสี่ยงจะกลายเป็น Pandemic ในอนาคต2.จีนผ่านกฎหมายความมั่นคงฮ่องกงบังคับใช้ 1 ก.ค. + สหรัฐฯ เริ่มระงับสิทธิพิเศษฮ่องกง +ผู้ชุมนุมเตรียมฝ่าฝืนคำสั่งห้ามประท้วง3.อินเดียสั่งแบน Tiktok และ 58 แอพฯ จากจีน4.นิวซีแลนด์เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APEC 2021

18 min

Top Podcasts In News