16 min

MWNR 3 July 2020 ทำไมเราต้องติดตามการเลือกตั้งสิงคโปร์ Mission World News Report

    • News

1.IMF ปรับคาดการณ์เศรษฐกิจเอเชีย หดตัว 1.6%2.Beyond Meat วางขายแล้วที่จีน3.5 เหตุผลว่าทำไมเราต้องติดตามการเลือกตั้งสิงคโปร์4.ชาวรัสเซียเห็นด้วย แก้ไขรัฐธรรมนูญ5.จีนเตือนสหรัฐฯ และอังกฤษระวังผลที่ตามมาหากยังยุ่งเรื่องฮ่องกง

1.IMF ปรับคาดการณ์เศรษฐกิจเอเชีย หดตัว 1.6%2.Beyond Meat วางขายแล้วที่จีน3.5 เหตุผลว่าทำไมเราต้องติดตามการเลือกตั้งสิงคโปร์4.ชาวรัสเซียเห็นด้วย แก้ไขรัฐธรรมนูญ5.จีนเตือนสหรัฐฯ และอังกฤษระวังผลที่ตามมาหากยังยุ่งเรื่องฮ่องกง

16 min

Top Podcasts In News