1 hr 31 min

Mythbuster ท้าพิสูจน์เรื่องหลอกลวง feat. แทนไท WiTcast | Untitled Case EP88 Untitled Case

    • True Crime

((ระดับความ Disturb: 2 กะโหลก))
Disclaimer :: มีการเล่าถึงเหตุการณ์หรือความคิดเรื่องฆ่าตัวตาย
การ collab ที่เราเองก็รอคอย เมื่อแทนไท ประเสริฐกุล นักเขียน นักวิทยาศาสตร์ และหนึ่งในพอดแคสเตอร์ยุคบุกเบิกผู้จัดรายการ WiTcast ได้มาเยือนสตูดิโอของ Salmon Podcast
ธีมคราวนี้คือ Mythbuster ที่จะพาไปฟังเรื่องความเชื่อที่เคยเชื่อกันอย่างหนักหน่วงช่วงหนึ่ง แต่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสาเหตุคืออะไรกันแน่ ทั้งเรื่องเทพแห่งโรคระบาดในแอฟริกา เรื่องบิ๊กฟุต เยติ และเพลงต้องสาปที่หลายคนน่าจะเคยได้ยินเรื่องอย่าง Gloomy Sunday 
#SalmonPodcast #UntitledCase #ยชธัญ

((ระดับความ Disturb: 2 กะโหลก))
Disclaimer :: มีการเล่าถึงเหตุการณ์หรือความคิดเรื่องฆ่าตัวตาย
การ collab ที่เราเองก็รอคอย เมื่อแทนไท ประเสริฐกุล นักเขียน นักวิทยาศาสตร์ และหนึ่งในพอดแคสเตอร์ยุคบุกเบิกผู้จัดรายการ WiTcast ได้มาเยือนสตูดิโอของ Salmon Podcast
ธีมคราวนี้คือ Mythbuster ที่จะพาไปฟังเรื่องความเชื่อที่เคยเชื่อกันอย่างหนักหน่วงช่วงหนึ่ง แต่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสาเหตุคืออะไรกันแน่ ทั้งเรื่องเทพแห่งโรคระบาดในแอฟริกา เรื่องบิ๊กฟุต เยติ และเพลงต้องสาปที่หลายคนน่าจะเคยได้ยินเรื่องอย่าง Gloomy Sunday 
#SalmonPodcast #UntitledCase #ยชธัญ

1 hr 31 min

Top Podcasts In True Crime