55 min

Nike Dunk / New Balance ไฮป์จริงหรือหลอก? | Sneaker On Sight EP42 Sneaker On Sight

    • Fashion & Beauty

เวลาผ่านมา 1 ปี เอมและจัสกลับสลับขั้วไฮป์รองเท้ากันเป็นที่เรียบร้อย เมื่อเอมกลายเป็นสาวก Nike Dunk และจัสกลายเป็น New Balance Head ตัวพ่อ
อีพีนี้ ทั้งสองคนเลยอยากหยิบทั้งสองแบรนด์นี้มาถกกันในเรื่องงานดีไซน์ งานคอลแล็บ ราคา ความไฮป์ โพสิชั่นของแบรนด์ รวมไปถึงความเป็นกระแสที่มีมานาน และยังคงมีคลื่นความนิยมต่อมาจนถึงปีนี้
#SalmonPodcast #SneakerOnSight #รองเท้าผ้าใบLover
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

เวลาผ่านมา 1 ปี เอมและจัสกลับสลับขั้วไฮป์รองเท้ากันเป็นที่เรียบร้อย เมื่อเอมกลายเป็นสาวก Nike Dunk และจัสกลายเป็น New Balance Head ตัวพ่อ
อีพีนี้ ทั้งสองคนเลยอยากหยิบทั้งสองแบรนด์นี้มาถกกันในเรื่องงานดีไซน์ งานคอลแล็บ ราคา ความไฮป์ โพสิชั่นของแบรนด์ รวมไปถึงความเป็นกระแสที่มีมานาน และยังคงมีคลื่นความนิยมต่อมาจนถึงปีนี้
#SalmonPodcast #SneakerOnSight #รองเท้าผ้าใบLover
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

55 min