29 min

OPEN70 ความสงสารกลายเป็นความรักได้ไห‪ม‬ Open Relationship

    • Relationships

เคยมีคำถามกับตัวเองไหมว่า สิ่งที่เขากำลังทำให้เราอยู่นั้นเขารักหรือสงสาร?

ความรักและความสงสารคืออารมณ์คนละชุดที่มีความใกล้เคียงกัน จนบางครั้งอาจแยกไม่ออก ซึ่งหลายคนก็ใช้ความสงสารเป็นปัจจัยให้เข้าสู่ความสัมพันธ์ หรือทำให้ยังอยู่ในความสัมพันธ์

แต่เพราะความสงสารเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากปัจจัยเฉพาะ เมื่อสถานการณ์นั้นจบลง ความสงสารอาจกลายเป็นภาระที่ต้องรับผิดชอบ Open Relationship จึงชวนแยกความรักและความสงสารให้ออก เพราะสุดท้ายถ้าความสัมพันธ์นั้นเหลือเพียงความสงสาร แต่ความรักไม่เหลืออยู่แล้ว อาจไม่เป็นผลดีกับใคร

เคยมีคำถามกับตัวเองไหมว่า สิ่งที่เขากำลังทำให้เราอยู่นั้นเขารักหรือสงสาร?

ความรักและความสงสารคืออารมณ์คนละชุดที่มีความใกล้เคียงกัน จนบางครั้งอาจแยกไม่ออก ซึ่งหลายคนก็ใช้ความสงสารเป็นปัจจัยให้เข้าสู่ความสัมพันธ์ หรือทำให้ยังอยู่ในความสัมพันธ์

แต่เพราะความสงสารเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากปัจจัยเฉพาะ เมื่อสถานการณ์นั้นจบลง ความสงสารอาจกลายเป็นภาระที่ต้องรับผิดชอบ Open Relationship จึงชวนแยกความรักและความสงสารให้ออก เพราะสุดท้ายถ้าความสัมพันธ์นั้นเหลือเพียงความสงสาร แต่ความรักไม่เหลืออยู่แล้ว อาจไม่เป็นผลดีกับใคร

29 min