25 min

OPEN71 เพราะอะไรคนรักอยู่แค่ตัว แต่ใจไม่อยู่ด้วยแล้‪ว‬ Open Relationship

    • Relationships

ความรักที่สังคมว่าดีมักมีองค์ประกอบร่วมกัน 3 ข้อ คือ 1. ต้องอยู่ด้วยกัน 2. ต้องรักกัน และ 3. ต้องมีเซ็กซ์กันเองเท่านั้น ดังนั้นจึงมี 2 ปรากฏการณ์สำคัญที่ไม่ตอบโจทย์ความรักที่ดีทั้ง 3 ข้อ คือ Live Apart Together ไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ผูกพันกัน และ Live Together Apart ถึงจะอยู่ด้วยกันแต่ใจไม่อยู่ด้วยแล้ว

Open Relationship เอพิโสดนี้ขอโฟกัสความสัมพันธ์ในรูปแบบ ‘Live Together Apart’ ที่แม้ว่าจะมีอีกคนอยู่ข้างๆ หรือแม้กระทั่งอยู่ร่วมชายคาเดียวกัน แต่กลับไม่รักกัน ไปรักหรือมีเซ็กซ์กับคนอื่นนอกความสัมพันธ์ อะไรคือสาเหตุสำคัญจนทำให้เกิดเหตุการณ์ ‘อยู่แค่กาย แต่ใจไม่อยู่ด้วยแล้ว’

ความรักที่สังคมว่าดีมักมีองค์ประกอบร่วมกัน 3 ข้อ คือ 1. ต้องอยู่ด้วยกัน 2. ต้องรักกัน และ 3. ต้องมีเซ็กซ์กันเองเท่านั้น ดังนั้นจึงมี 2 ปรากฏการณ์สำคัญที่ไม่ตอบโจทย์ความรักที่ดีทั้ง 3 ข้อ คือ Live Apart Together ไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ผูกพันกัน และ Live Together Apart ถึงจะอยู่ด้วยกันแต่ใจไม่อยู่ด้วยแล้ว

Open Relationship เอพิโสดนี้ขอโฟกัสความสัมพันธ์ในรูปแบบ ‘Live Together Apart’ ที่แม้ว่าจะมีอีกคนอยู่ข้างๆ หรือแม้กระทั่งอยู่ร่วมชายคาเดียวกัน แต่กลับไม่รักกัน ไปรักหรือมีเซ็กซ์กับคนอื่นนอกความสัมพันธ์ อะไรคือสาเหตุสำคัญจนทำให้เกิดเหตุการณ์ ‘อยู่แค่กาย แต่ใจไม่อยู่ด้วยแล้ว’

25 min