27 min

OPEN72 ถ้าไม่รัก ทำไมไม่บอกกันไปเล‪ย‬ Open Relationship

    • Relationships

เคยเจอสถานการณ์เหล่านี้กันหรือไม่ ‘ถ้าไม่มีใจก็ไม่น่าคิดนาน’ หรือ ‘ที่ผ่านมาทำไมไม่บอก’

เพราะจังหวะที่กำลังเข้าสู่ความสัมพันธ์ ฝ่ายหนึ่งกำลังคิดว่าคนตรงหน้าคือคนที่ใช่ แต่อีกฝ่ายหนึ่งกำลังคิดว่าเป็นการศึกษาดูใจ และเป็นไปได้ว่าคำตอบสุดท้ายคือการไม่ได้ตกลงเป็นอะไรกัน แน่นอนว่าจะต้องมีฝ่ายที่เสียความรู้สึก

Open Relationship พาไปดูว่าการไม่ได้รักแต่ก็ไม่ได้บอกไปตรงๆ จนอีกฝ่ายคิดว่ามีใจ เกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง และแม้ว่าสุดท้ายการไม่ได้เป็นอะไรกัน จะสร้างความเจ็บปวดแค่ไหน แต่การยอมรับความจริงให้ได้คือการปลดปล่อยตัวเองจากความทุกข์นั้นได้ในที่สุด

เคยเจอสถานการณ์เหล่านี้กันหรือไม่ ‘ถ้าไม่มีใจก็ไม่น่าคิดนาน’ หรือ ‘ที่ผ่านมาทำไมไม่บอก’

เพราะจังหวะที่กำลังเข้าสู่ความสัมพันธ์ ฝ่ายหนึ่งกำลังคิดว่าคนตรงหน้าคือคนที่ใช่ แต่อีกฝ่ายหนึ่งกำลังคิดว่าเป็นการศึกษาดูใจ และเป็นไปได้ว่าคำตอบสุดท้ายคือการไม่ได้ตกลงเป็นอะไรกัน แน่นอนว่าจะต้องมีฝ่ายที่เสียความรู้สึก

Open Relationship พาไปดูว่าการไม่ได้รักแต่ก็ไม่ได้บอกไปตรงๆ จนอีกฝ่ายคิดว่ามีใจ เกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง และแม้ว่าสุดท้ายการไม่ได้เป็นอะไรกัน จะสร้างความเจ็บปวดแค่ไหน แต่การยอมรับความจริงให้ได้คือการปลดปล่อยตัวเองจากความทุกข์นั้นได้ในที่สุด

27 min