57 min

Place in Peace พื้นที่สันติสุข | Untitled Case EP113 Untitled Case

    • True Crime

((ระดับความ Heal จิตใจ: 4 หัวใจ))
เราว่าบ้านเป็นมากกว่าแค่ผนัง กำแพง หรือห้อง แต่ในอุดมคติแล้ว บ้านควรจะเป็นพื้นที่อุ่นใจที่สร้างสันติสุข หรือ Peaceful mind ให้ผู้อยู่อาศัยได้คลายกังวล
Untitled Case จึงหยิบยกเอาเคสเกี่ยวกับบ้าน มาเล่าให้ฟัง เริ่มจากเคสแรกที่ธัญพาไปทัวร์บ้านของซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) ผู้ปรับภูมิทัศน์และบรรยากาศของบ้านให้เป็นพื้นที่คลายกังวล ไม่ใช่แค่สำหรับฟรอยด์และครอบครัว แต่สำหรับผู้ป่วยทุกคนที่เดินเข้าบ้านมาขอรับการบำบัดวิเคราะห์จากฟรอยด์อีกด้วย
และเคสสอง ที่ยชชวนไปฟังเรื่องบ้านของคุณโมฮาเหม็ด บซีค (Mohamed Bzeek) ที่เขาและภรรยา เปิดบ้านเพื่อรับเลี้ยงเด็กกำพร้าที่มีปัญหาทางสุขภาพอย่างร้ายแรงที่อาจถึงแก่ชีวิต เพื่อให้เด็กเหล่านี้ได้สัมผัสความรู้สึกสบายใจของการมีสิ่งที่เรียกว่า ‘บ้าน’ สักครั้งในชีวิต
#SalmonPodcast #SCAsset #HomePlanet #จักรวาลบ้านเรา #UntitledCase #ยชธัญ #SCHomesForAll
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

((ระดับความ Heal จิตใจ: 4 หัวใจ))
เราว่าบ้านเป็นมากกว่าแค่ผนัง กำแพง หรือห้อง แต่ในอุดมคติแล้ว บ้านควรจะเป็นพื้นที่อุ่นใจที่สร้างสันติสุข หรือ Peaceful mind ให้ผู้อยู่อาศัยได้คลายกังวล
Untitled Case จึงหยิบยกเอาเคสเกี่ยวกับบ้าน มาเล่าให้ฟัง เริ่มจากเคสแรกที่ธัญพาไปทัวร์บ้านของซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) ผู้ปรับภูมิทัศน์และบรรยากาศของบ้านให้เป็นพื้นที่คลายกังวล ไม่ใช่แค่สำหรับฟรอยด์และครอบครัว แต่สำหรับผู้ป่วยทุกคนที่เดินเข้าบ้านมาขอรับการบำบัดวิเคราะห์จากฟรอยด์อีกด้วย
และเคสสอง ที่ยชชวนไปฟังเรื่องบ้านของคุณโมฮาเหม็ด บซีค (Mohamed Bzeek) ที่เขาและภรรยา เปิดบ้านเพื่อรับเลี้ยงเด็กกำพร้าที่มีปัญหาทางสุขภาพอย่างร้ายแรงที่อาจถึงแก่ชีวิต เพื่อให้เด็กเหล่านี้ได้สัมผัสความรู้สึกสบายใจของการมีสิ่งที่เรียกว่า ‘บ้าน’ สักครั้งในชีวิต
#SalmonPodcast #SCAsset #HomePlanet #จักรวาลบ้านเรา #UntitledCase #ยชธัญ #SCHomesForAll
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

57 min

Top Podcasts In True Crime

Salmon Podcast
Mission To Pluto Media
ชวนดูดะ
NBC News
มิศวง Mistery
ไปรษณีย์ไทย x Salmon Podcast