12 episodes

มีปัญหาเรื่องแบรนด์โป๊ะ แป๊ก ตุย สื่อสารไม่ปัง พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาจะหมุนเวียนมา Live สด ให้คำแนะนำ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุมมองในเรื่อง แบรนด์ สื่อ และการสื่อสาร ทุกวันอังคาร - พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ที่เพจ PR Matter รับชมและฟังย้อนหลังได้ที่ Youtube และ Podcast PR Matter

PR Matter สราวุธ บูรพาพัธ ดลฤดี ไชยสมบัติ และปริญญา ชุมรุม

  • News

Listen on Apple Podcasts
Requires macOS 11.4 or higher

มีปัญหาเรื่องแบรนด์โป๊ะ แป๊ก ตุย สื่อสารไม่ปัง พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาจะหมุนเวียนมา Live สด ให้คำแนะนำ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุมมองในเรื่อง แบรนด์ สื่อ และการสื่อสาร ทุกวันอังคาร - พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ที่เพจ PR Matter รับชมและฟังย้อนหลังได้ที่ Youtube และ Podcast PR Matter

Listen on Apple Podcasts
Requires macOS 11.4 or higher

  EP.13 PR Matter Coaching Call กระตุ้นการตัดสินใจด้วย Brand Knowledge

  EP.13 PR Matter Coaching Call กระตุ้นการตัดสินใจด้วย Brand Knowledge

  พูดคุยกันสด ๆ ในประเด็น กระตุ้นการตัดสินใจด้วย Brand Knowledge
  1. นิยามและความสำคัญ ของ Brand Knowledge
  2. กลยุทธ์การสร้าง Brand Knowledge
  3. กรณีศึกษาการสร้าง Brand Knowledge
  เวลา 20.30-21.00 น. กับ ปริญญา ชุมรุม และ สราวุธ บูรพาพัธ สองผู้เชี่ยวชาญด้านแบรนด์และการสื่อสาร

  EP.12 PR Matter Coaching Call : สื่อมวลชนสัมพันธ์ ยุคดิจิทัล ทิ้งตำราเก่า สู่บทเรียนใหม่

  EP.12 PR Matter Coaching Call : สื่อมวลชนสัมพันธ์ ยุคดิจิทัล ทิ้งตำราเก่า สู่บทเรียนใหม่

  พูดคุยกันสด ๆ ในประเด็น สื่อมวลชนคาดหวังอะไรจากนักประชาสัมพันธ์ ปี 2022 เวลา 20.30-21.00 น. กับ ดลฤดี ไชยสมบัติ และ สราวุธ บูรพาพัธ สองผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและการสื่อสาร

  สรุปสาระสำคัญ
  1. ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงด้านความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์
  2. มาตรฐานใหม่ของ สื่อมวลชนสัมพันธ์ ยุคดิจิทัล
  3. เรื่องที่นักประชาสัมพันธ์มักเข้าใจผิดเกี่ยวกับสื่อมวลชน

  EP.11 PR Matter Coaching Call : สื่อมวลชนคาดหวังอะไรจากนักประชาสัมพันธ์ ปี 2022

  EP.11 PR Matter Coaching Call : สื่อมวลชนคาดหวังอะไรจากนักประชาสัมพันธ์ ปี 2022

  พูดคุยกันสด ๆ ในประเด็น สื่อมวลชนคาดหวังอะไรจากนักประชาสัมพันธ์ ปี 2022

  1. ความเชื่อถือของสื่อ ณ ปัจจุบัน สื่อดั้งเดิม และสื่อใหม่
  2. เทรนด์การบริโภคสื่อของผู้บริโภค เป็นอย่างไร
  3. เนื้อหาแบบไหนที่ผู้บริโภคต้องการในปี 2022
  4. สิ่งที่นักข่าวต้องการและคาดหวังจากพีอาร์ปี 2022
  5. พีอาร์ต้องรู้ ข่าวแบบไหน นักข่าวเลือกลงก่อน

  เวลา 20.30-21.00 น. กับ ดลฤดี ไชยสมบัติ และ สราวุธ บูรพาพัธ สองผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและการสื่อสาร

  EP.10 PR Matter Coaching Call กลยุทธ์สื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ (Brand Awareness Booster)

  EP.10 PR Matter Coaching Call กลยุทธ์สื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ (Brand Awareness Booster)

  กลยุทธ์สื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ (Brand Awareness Booster)
  - การรับรู้ของแบรนด์ หรือ Brand Awareness คืออะไร
  - ประโยชน์ของการสร้างการรับรู้ของแบรนด์
  - ลำดับขั้นของการตัดสินใจของผู้บริโภค เป็นอย่างไร
  - การสร้างการรับรู้ของแบรนด์ทำได้อย่างไร

  พูดคุยกันสด ๆ ในประเด็น แบรนด์ปัง ด้วยพลังแห่งภาพลักษณ์ (Power of an Image) เวลา 20.30-21.30 น. กับ ปริญญา ชุมรุม และ สราวุธ บูรพาพัธ สองผู้เชี่ยวชาญด้านแบรนด์และการสื่อสาร

  EP.9 PR Matter Coaching Call : ผู้บริหารบนสื่อออนไลน์แบบไหน โดนใจสื่อมวลชน (C-Level on Social Media)

  EP.9 PR Matter Coaching Call : ผู้บริหารบนสื่อออนไลน์แบบไหน โดนใจสื่อมวลชน (C-Level on Social Media)

  ผู้บริหารบนสื่อออนไลน์ แบบไหน โดนใจสื่อมวลชน (C-Level on Social Media)
  - การใช้สื่อ Facebook สำหรับผู้บริหารหรือ Spokesperson
  - การพิจารณาเลือกใช้ภาพหน้าปก ภาพ Profile และการกำหนด Theme สื่อสารบนสื่อสังคมออนไลน์
  - การพิจารณาเนื้อหาและกลุ่มเป้าหมายบนสื่อสังคมออนไลน์
  - ตัวอย่างกรณีศึกษา

  ประเด็นคำถามจากผู้ชมทางบ้าน
  - การสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริหารสตรีขององค์กร
  - การกำหนดบทบาทผู้ดูแลเพจ

  พูดคุยกันสด ๆ ในประเด็น ผู้บริหารบนสื่อออนไลน์แบบไหน โดนใจสื่อมวลชน (C-Level on Social Media) เวลา 20.30-21.00 น. กับ ดลฤดี ไชยสมบัติ และ สราวุธ บูรพาพัธ สองผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและการสื่อสาร

  EP. 8 PR Matter Coaching Call : สื่อสารภายใน ได้ใจพนักงาน องค์กรแข็งแกร่ง (Internal Communication)

  EP. 8 PR Matter Coaching Call : สื่อสารภายใน ได้ใจพนักงาน องค์กรแข็งแกร่ง (Internal Communication)

  สื่อสารภายใน ได้ใจพนักงาน องค์กรแข็งแกร่ง (Internal Communication) กับ สราวุธ บูรพาพัธ และแขกพิเศษ ภวินท์ ศรีเกษมสุข Assistant Vice President Internal Communication ธนาคารกรุงไทย สองผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร

  ประมวลสาระสำคัญ
  องค์การที่ปรึกษาด้านการสื่อสารแห่งนานาชาติ จัดทำรายงานการสำรวจล่าสุด ปี 2021-2022
  - เผยทิศทางสื่อสารองค์กร
  - กลุ่มอุตสาหกรรมที่งานสื่อสารจะเติบโต
  - การพิจารณาเลือกบุคลากรด้านการสื่อสาร
  - ทักษะจำเป็นสำหรับนักสื่อสารในอนาคต

  - กลยุทธ์การสื่อสารภายในองค์กรปี 2022 สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในรอบปีที่ผ่านมาของการสื่อสารภายในองค์กร
  - กลยุทธ์การสื่อสารภายในองค์กรเพื่อการเปลี่ยนแปลง
  - ปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารภายในองค์กร ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และอนาคต กับ แนวทางการแก้ไข
  - เทคนิคในการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมืออาชีพ

Top Podcasts In News

THE STANDARD
sondhitalk
BBC World Service
THE STANDARD
NHK (Japan Broadcasting Corporation)
Ejan