29 episodes

ซีซั่น 2 ของ Pro & Con กลับมาแล้ว ครั้งนี้กลับมาในชื่อ Pro & Constitution รัฐธรรมนูญไทยดีไซน์ได้!ไอติม - พริษฐ์ วัชรสินธุ โฮสต์ของเราพูดเรื่องรัฐธรรมนูญอยู่หลายครั้งในหน้าเพจและสื่อต่างๆ พอดแคสต์นี้จะเป็นครั้งแรกที่ไอติมจะพูดเรื่องนี้อย่างเต็มรูปแบบ กับหลักการออกแบบรัฐธรรมนูญที่ทุกคนเข้าใจได้ และควรจะเข้าใจ เพราะนี่คือกฎหมายสูงสุดที่เกี่ยวข้องกับเราทุกคนพบกับวิธีการคิดกฎหมายรัฐธรรมนูญรูปแบบต่างๆ Case study กฎหมายสูงสุดจากต่างประเทศ และหลักคิดเบื้องหลังกว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญสักฉบับที่จะสร้างระบบที่ได้ประโยชน์ต่อเราจริงๆ ได้ใน Pro & Constitution ทุกวันพุธ

Pro & Constitution กับ ไอติม - พริษฐ์ วัชรสินธ‪ุ‬ Salmon Podcast

  • Business
  • 4.9 • 82 Ratings

ซีซั่น 2 ของ Pro & Con กลับมาแล้ว ครั้งนี้กลับมาในชื่อ Pro & Constitution รัฐธรรมนูญไทยดีไซน์ได้!ไอติม - พริษฐ์ วัชรสินธุ โฮสต์ของเราพูดเรื่องรัฐธรรมนูญอยู่หลายครั้งในหน้าเพจและสื่อต่างๆ พอดแคสต์นี้จะเป็นครั้งแรกที่ไอติมจะพูดเรื่องนี้อย่างเต็มรูปแบบ กับหลักการออกแบบรัฐธรรมนูญที่ทุกคนเข้าใจได้ และควรจะเข้าใจ เพราะนี่คือกฎหมายสูงสุดที่เกี่ยวข้องกับเราทุกคนพบกับวิธีการคิดกฎหมายรัฐธรรมนูญรูปแบบต่างๆ Case study กฎหมายสูงสุดจากต่างประเทศ และหลักคิดเบื้องหลังกว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญสักฉบับที่จะสร้างระบบที่ได้ประโยชน์ต่อเราจริงๆ ได้ใน Pro & Constitution ทุกวันพุธ

  การเมืองดี จะช่วยให้แม่และเด็กดีขึ้นได้อย่างไร Feat. ไอติม พริษฐ์ วัชรสินธุ | The Rookie Mom X EP162

  การเมืองดี จะช่วยให้แม่และเด็กดีขึ้นได้อย่างไร Feat. ไอติม พริษฐ์ วัชรสินธุ | The Rookie Mom X EP162

  พูดไว้ตอนไลฟ์สถานีครบ 3 ปีว่า อยาก X กับรายการนี้ PD ตั้มเลยจัดให้นิดนกกับ The Rookie Mom x Pro & Constitution ที่จะมาพูดคุยมุมมองแม่และเด็ก ที่เชื่อมโยงกับสังคมรวมถึงการเมือง ผ่านสายตา “ไอติม-พริษฐ์ วัชรสินธุ”
  เริ่มจากคนรุ่นเดียวกันกับไปติม คิดเรื่องวางแผนครอบครัวและการมีลูกอย่างไร ภาพสังคมที่ไอติมอยากให้ลูกเห็น และนิดนกอ้างอิงถึงหนังสือ Dreamocracy ประเด็นเลยครอบคลุมไปถึงการศึกษาด้วย อีพีนี้คือเข้มจัด สมใจนิดนกเขาล่ะ!
  #SalmonPodcast #TheRookieMom #คุณแม่มือสมัครเลี้ยง #นิดนก #TheRookieMomxProAndConstitution #ProAndConstitution #ItimParit #ไอติมพริษฐ์
  Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

  • 53 min
  SS2 EP15 รัฐธรรมนูญไทย เป็นอย่างไรกันแน่? [Season Finalé]

  SS2 EP15 รัฐธรรมนูญไทย เป็นอย่างไรกันแน่? [Season Finalé]

  ปิดซีซั่นพอดแคสต์ Pro & Constitution ด้วยเอพิโสดที่จะพาคุณสรุปเนื้อหาของรายการตั้งแต่ตอนแรก ที่ตั้งคำถามถึงรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ที่มีหลายอย่างน่าพูดถึง และสงสัยถึงเจตนาของกฎหมาย
  ไอติม พริษฐ์ พาเราพูดถึง 3 เสาหลักของรัฐธรรมนูญที่ดีในมุมมองของไอติมเอง ซึ่งจะวางรากฐานของกฎหมายสูงสุดของประเทศให้มั่นคงและเป็นหลักให้กับกฎหมายอื่นๆ รวมถึงสังคมได้
  #SalmonPodcast #ProAndConstitution #ParitW #ไอติมพริษฐ์ #พริษฐ์วัชรสินธุ
  Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

  • 1 hr 2 min
  SS2 EP14 วิพากษ์แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับ บรรยง พงษ์พานิช

  SS2 EP14 วิพากษ์แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับ บรรยง พงษ์พานิช

  ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 เป็นกฎหมายที่กำเนิดขึ้นในยุครัฐบาล คสช. มีเป้าหมายเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ของประเทศไทยไปในอนาคตอีก 20 ปี แต่คำถามก็คือสิ่งนี้ควรมีเป็นหลักเป็นฐานในระดับตราเป็นกฎหมายเลยหรือ?
  ไอติม-พริษฐ์ วัชรสินธุ เชิญคุณบรรยง พงษ์พานิช นักการเงินผู้มากประสบการณ์ และอดีตหนึ่งในผู้ที่เคยเข้าไปร่วมงานกับรัฐบาลยุค คสช. มาเพื่อวิพากษ์ยุทธศาสตร์ชาติอย่างตรงไปตรงมา ว่าสิ่งนี้จำเป็นแค่ไหนกับสังคมไทย
  #SalmonPodcast #ProAndConstitution #ParitW #ไอติมพริษฐ์ #พริษฐ์วัชรสินธุ
  Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

  • 1 hr 4 min
  SS2 EP13 การปกครองส่วนท้องถิ่น หลักกระจายอำนาจที่ไม่เท่ากับแบ่งแยก กับ ดร.ณัฐกร วิทิตานนท์

  SS2 EP13 การปกครองส่วนท้องถิ่น หลักกระจายอำนาจที่ไม่เท่ากับแบ่งแยก กับ ดร.ณัฐกร วิทิตานนท์

  การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอีกหนึ่งระบบที่สำคัญมากกับการปกครองประเทศ เอพิโสดนี้ ไอติม พริษฐ์ จะขอเชิญ อ.ดร.ณัฐกร วิทิตานนท์ หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อร่วมพูดคุยว่ารัฐธรรมนูญสามารถกำหนดบทบาทให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างไรบ้าง

  #SalmonPodcast #ProAndConstitution #ParitW #ไอติมพริษฐ์ #พริษฐ์วัชรสินธุ
  Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

  • 1 hr 6 min
  SS2 EP12 วิพากษ์องค์กรอิสระ กับ ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ แห่ง iLaw

  SS2 EP12 วิพากษ์องค์กรอิสระ กับ ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ แห่ง iLaw

  อีกหนึ่งหน่วยการเมืองตามอำนาจของรัฐธรรมนูญคือ องค์กรอิสระ ที่มีบทบาทอย่างมากทั้งในทางการบริหารประเทศและเกมการเมือง
  คราวนี้ ไอติม พริษฐ์ เชิญอีกหนึ่งนักเคลื่อนไหวที่มีบทบาททางสังคมและด้านกฎหมายมหาชนอย่างต่อเนื่อง นั่นคือ เป๋า-ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้จัดการแห่ง iLaw มาวิพากษ์การทำงานและบทบาททางการเมืองขององค์กรอิสระที่ได้รับอำนาจมาจากรัฐธรรมนูญไทย ว่าเป็นอย่างไรบ้างในช่วงเวลาที่ผ่านมา

  #SalmonPodcast #ProAndConstitution #ParitW #ไอติมพริษฐ์ #พริษฐ์วัชรสินธุ
  Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

  • 1 hr 9 min
  SS2 EP11 ความเป็นประชาธิปไตย วัดได้จากในรั้วโรงเรียน?

  SS2 EP11 ความเป็นประชาธิปไตย วัดได้จากในรั้วโรงเรียน?

  ในฐานะที่ทำสตาร์ทอัพเกี่ยวกับการศึกษา ไอติม-พริษฐ์ วัชรสินธุ จึงอยากชวนผู้ฟังทุกคนมาคิดถึงสังคมในโรงเรียน ที่แท้จริงแล้วหากมองดีๆ ก็เป็นแหล่งบ่มเพาะความคิดทางการเมืองที่สำคัญ และเด่นชัด
  ลองนึกถึงการคอร์รัปชันในห้องเรียน ความเป็นไปทางอำนาจระหว่างนักเรียนและครู ความเป็นคนโปรดของนักเรียน สิ่งเหล่านี้ล้วนสะท้อนความเป็นประชาธิปไตยของสังคมในโรงเรียนนั้นๆ ได้ และอาจสร้างความคุ้นชินมาสู่ประชาธิปไตยในสังคมในท้ายที่สุด
  ชวนฟังและคิดไปพร้อมกัน ว่าความเป็นประชาธิปไตย วัดได้จากในรั้วโรงเรียนจริงไหม
  #SalmonPodcast #ProAndConstitution #ParitW #ไอติมพริษฐ์ #พริษฐ์วัชรสินธุ
  Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

  • 1 hr 5 min

Customer Reviews

4.9 out of 5
82 Ratings

82 Ratings

Kasemban ,

Excellent

ชอบมาก 🥰 ฟังแล้วทำให้รู้สึกว่ากฎหมายไม่ใช่เรื่องเกินกว่าจะเข้าใจสำหรับคนที่ไม่ได้เรียนมาทางนี้ 👏👍

hanshsjjs ,

😊

ห้ามเลิกทำpodcastนะคะคุณไอติม การที่ได้ฟังคุณไอติมเล่าเนี่ยได้ความรู้เยอะเลยค่ะ สู้ๆนะคะ ขอให้มีความสุขในทุกๆวันค่ะ💕✌🏻✌🏻

hahhssd ,

Support

อยากให้มีอีกค่ะ

Top Podcasts In Business

THE STANDARD
Mission To The Moon Media
longtunman
ต้อง กวีวุฒิ
Mission To The Moon Media
THE STANDARD

You Might Also Like

Salmon Podcast
THE STANDARD
Salmon Podcast
FAROSE podcast
THE STANDARD