28 episodes

ซีซั่น 2 ของ Pro & Con กลับมาแล้ว ครั้งนี้กลับมาในชื่อ Pro & Constitution รัฐธรรมนูญไทยดีไซน์ได้!ไอติม - พริษฐ์ วัชรสินธุ โฮสต์ของเราพูดเรื่องรัฐธรรมนูญอยู่หลายครั้งในหน้าเพจและสื่อต่างๆ พอดแคสต์นี้จะเป็นครั้งแรกที่ไอติมจะพูดเรื่องนี้อย่างเต็มรูปแบบ กับหลักการออกแบบรัฐธรรมนูญที่ทุกคนเข้าใจได้ และควรจะเข้าใจ เพราะนี่คือกฎหมายสูงสุดที่เกี่ยวข้องกับเราทุกคนพบกับวิธีการคิดกฎหมายรัฐธรรมนูญรูปแบบต่างๆ Case study กฎหมายสูงสุดจากต่างประเทศ และหลักคิดเบื้องหลังกว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญสักฉบับที่จะสร้างระบบที่ได้ประโยชน์ต่อเราจริงๆ ได้ใน Pro & Constitution ทุกวันพุธ

Pro & Constitution กับ ไอติม - พริษฐ์ วัชรสินธ‪ุ‬ Salmon Podcast

  • Business
  • 4.9 • 81 Ratings

ซีซั่น 2 ของ Pro & Con กลับมาแล้ว ครั้งนี้กลับมาในชื่อ Pro & Constitution รัฐธรรมนูญไทยดีไซน์ได้!ไอติม - พริษฐ์ วัชรสินธุ โฮสต์ของเราพูดเรื่องรัฐธรรมนูญอยู่หลายครั้งในหน้าเพจและสื่อต่างๆ พอดแคสต์นี้จะเป็นครั้งแรกที่ไอติมจะพูดเรื่องนี้อย่างเต็มรูปแบบ กับหลักการออกแบบรัฐธรรมนูญที่ทุกคนเข้าใจได้ และควรจะเข้าใจ เพราะนี่คือกฎหมายสูงสุดที่เกี่ยวข้องกับเราทุกคนพบกับวิธีการคิดกฎหมายรัฐธรรมนูญรูปแบบต่างๆ Case study กฎหมายสูงสุดจากต่างประเทศ และหลักคิดเบื้องหลังกว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญสักฉบับที่จะสร้างระบบที่ได้ประโยชน์ต่อเราจริงๆ ได้ใน Pro & Constitution ทุกวันพุธ

  SS2 EP15 รัฐธรรมนูญไทย เป็นอย่างไรกันแน่? [Season Finalé]

  SS2 EP15 รัฐธรรมนูญไทย เป็นอย่างไรกันแน่? [Season Finalé]

  ปิดซีซั่นพอดแคสต์ Pro & Constitution ด้วยเอพิโสดที่จะพาคุณสรุปเนื้อหาของรายการตั้งแต่ตอนแรก ที่ตั้งคำถามถึงรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ที่มีหลายอย่างน่าพูดถึง และสงสัยถึงเจตนาของกฎหมาย
  ไอติม พริษฐ์ พาเราพูดถึง 3 เสาหลักของรัฐธรรมนูญที่ดีในมุมมองของไอติมเอง ซึ่งจะวางรากฐานของกฎหมายสูงสุดของประเทศให้มั่นคงและเป็นหลักให้กับกฎหมายอื่นๆ รวมถึงสังคมได้
  #SalmonPodcast #ProAndConstitution #ParitW #ไอติมพริษฐ์ #พริษฐ์วัชรสินธุ

  • 1 hr 2 min
  SS2 EP14 วิพากษ์แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับ บรรยง พงษ์พานิช

  SS2 EP14 วิพากษ์แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับ บรรยง พงษ์พานิช

  ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 เป็นกฎหมายที่กำเนิดขึ้นในยุครัฐบาล คสช. มีเป้าหมายเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ของประเทศไทยไปในอนาคตอีก 20 ปี แต่คำถามก็คือสิ่งนี้ควรมีเป็นหลักเป็นฐานในระดับตราเป็นกฎหมายเลยหรือ?
  ไอติม-พริษฐ์ วัชรสินธุ เชิญคุณบรรยง พงษ์พานิช นักการเงินผู้มากประสบการณ์ และอดีตหนึ่งในผู้ที่เคยเข้าไปร่วมงานกับรัฐบาลยุค คสช. มาเพื่อวิพากษ์ยุทธศาสตร์ชาติอย่างตรงไปตรงมา ว่าสิ่งนี้จำเป็นแค่ไหนกับสังคมไทย
  #SalmonPodcast #ProAndConstitution #ParitW #ไอติมพริษฐ์ #พริษฐ์วัชรสินธุ

  • 1 hr 4 min
  SS2 EP13 การปกครองส่วนท้องถิ่น หลักกระจายอำนาจที่ไม่เท่ากับแบ่งแยก กับ ดร.ณัฐกร วิทิตานนท์

  SS2 EP13 การปกครองส่วนท้องถิ่น หลักกระจายอำนาจที่ไม่เท่ากับแบ่งแยก กับ ดร.ณัฐกร วิทิตานนท์

  การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอีกหนึ่งระบบที่สำคัญมากกับการปกครองประเทศ เอพิโสดนี้ ไอติม พริษฐ์ จะขอเชิญ อ.ดร.ณัฐกร วิทิตานนท์ หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อร่วมพูดคุยว่ารัฐธรรมนูญสามารถกำหนดบทบาทให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างไรบ้าง

  #SalmonPodcast #ProAndConstitution #ParitW #ไอติมพริษฐ์ #พริษฐ์วัชรสินธุ

  • 1 hr 6 min
  SS2 EP12 วิพากษ์องค์กรอิสระ กับ ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ แห่ง iLaw

  SS2 EP12 วิพากษ์องค์กรอิสระ กับ ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ แห่ง iLaw

  อีกหนึ่งหน่วยการเมืองตามอำนาจของรัฐธรรมนูญคือ องค์กรอิสระ ที่มีบทบาทอย่างมากทั้งในทางการบริหารประเทศและเกมการเมือง
  คราวนี้ ไอติม พริษฐ์ เชิญอีกหนึ่งนักเคลื่อนไหวที่มีบทบาททางสังคมและด้านกฎหมายมหาชนอย่างต่อเนื่อง นั่นคือ เป๋า-ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้จัดการแห่ง iLaw มาวิพากษ์การทำงานและบทบาททางการเมืองขององค์กรอิสระที่ได้รับอำนาจมาจากรัฐธรรมนูญไทย ว่าเป็นอย่างไรบ้างในช่วงเวลาที่ผ่านมา

  #SalmonPodcast #ProAndConstitution #ParitW #ไอติมพริษฐ์ #พริษฐ์วัชรสินธุ

  • 1 hr 9 min
  SS2 EP11 ความเป็นประชาธิปไตย วัดได้จากในรั้วโรงเรียน?

  SS2 EP11 ความเป็นประชาธิปไตย วัดได้จากในรั้วโรงเรียน?

  ในฐานะที่ทำสตาร์ทอัพเกี่ยวกับการศึกษา ไอติม-พริษฐ์ วัชรสินธุ จึงอยากชวนผู้ฟังทุกคนมาคิดถึงสังคมในโรงเรียน ที่แท้จริงแล้วหากมองดีๆ ก็เป็นแหล่งบ่มเพาะความคิดทางการเมืองที่สำคัญ และเด่นชัด
  ลองนึกถึงการคอร์รัปชันในห้องเรียน ความเป็นไปทางอำนาจระหว่างนักเรียนและครู ความเป็นคนโปรดของนักเรียน สิ่งเหล่านี้ล้วนสะท้อนความเป็นประชาธิปไตยของสังคมในโรงเรียนนั้นๆ ได้ และอาจสร้างความคุ้นชินมาสู่ประชาธิปไตยในสังคมในท้ายที่สุด
  ชวนฟังและคิดไปพร้อมกัน ว่าความเป็นประชาธิปไตย วัดได้จากในรั้วโรงเรียนจริงไหม
  #SalmonPodcast #ProAndConstitution #ParitW #ไอติมพริษฐ์ #พริษฐ์วัชรสินธุ

  • 1 hr 5 min
  SS2 EP10 วิวัฒนาการรัฐธรรมนูญไทย กับ ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ

  SS2 EP10 วิวัฒนาการรัฐธรรมนูญไทย กับ ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ

  พรุ่งนี้วันรัฐธรรมนูญไทย ไอติม-พริษฐ์ และรายการ Pro & Constitution จึงอยากชวนมาฟังวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญไทยตลอดเวลาที่ผ่านมา
  แต่จะมีอะไรดีไปกว่าฟังผู้เชี่ยวชาญมาเล่าให้ฟัง ไอติมจึงเชิญ ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาเล่าความเป็นมาของรัฐธรรมนูญไทย ตั้งแต่สมัย พ.ศ.2475 จนถึงปัจจุบัน ให้ผู้ฟังเข้าใจที่มาที่ไปของกฎหมายสูงสุดของประเทศเรากันมากขึ้น
  #SalmonPodcast #ProAndConstitution #ParitW #ไอติมพริษฐ์ #พริษฐ์วัชรสินธุ

  • 1 hr 3 min

Customer Reviews

4.9 out of 5
81 Ratings

81 Ratings

Kasemban ,

Excellent

ชอบมาก 🥰 ฟังแล้วทำให้รู้สึกว่ากฎหมายไม่ใช่เรื่องเกินกว่าจะเข้าใจสำหรับคนที่ไม่ได้เรียนมาทางนี้ 👏👍

hanshsjjs ,

😊

ห้ามเลิกทำpodcastนะคะคุณไอติม การที่ได้ฟังคุณไอติมเล่าเนี่ยได้ความรู้เยอะเลยค่ะ สู้ๆนะคะ ขอให้มีความสุขในทุกๆวันค่ะ💕✌🏻✌🏻

hahhssd ,

Support

อยากให้มีอีกค่ะ

Top Podcasts In Business

You Might Also Like