3 min

RAF000 ความสนุกของ fact ที่คาดเดาไม่ได‪้‬ Random as Fact

    • Society & Culture

พวกเราชอบ Fun Factและรายการนี้ก็เป็นหนึ่งในรายการเชิงทดลอง ที่เราอยากทำกับ Salmon Podcast Line-up 2 คือเป็นรายการที่มาทุกวัน วันละสั้นๆ เพียงแค่หนึ่งนาที และเป็น Fun Fact ที่พวกเราคัดมาแล้วว่าสนุก หลายเรื่อง (หรือเกือบทุกเรื่อง) อาจไม่ใช่เรื่องที่ 'ต้อง' รู้ หรือ 'ควร' รู้ แต่ก็นั่นแหละ เราจำเป็นต้องรู้แต่เรื่องที่ต้องรู้จริงๆ เหรอเราหวังว่าคุณจะชอบ Fact สนุกๆ ในทุกวันเหมือนกับพวกเรานะ#RandomAsFact #SalmonPodcast

พวกเราชอบ Fun Factและรายการนี้ก็เป็นหนึ่งในรายการเชิงทดลอง ที่เราอยากทำกับ Salmon Podcast Line-up 2 คือเป็นรายการที่มาทุกวัน วันละสั้นๆ เพียงแค่หนึ่งนาที และเป็น Fun Fact ที่พวกเราคัดมาแล้วว่าสนุก หลายเรื่อง (หรือเกือบทุกเรื่อง) อาจไม่ใช่เรื่องที่ 'ต้อง' รู้ หรือ 'ควร' รู้ แต่ก็นั่นแหละ เราจำเป็นต้องรู้แต่เรื่องที่ต้องรู้จริงๆ เหรอเราหวังว่าคุณจะชอบ Fact สนุกๆ ในทุกวันเหมือนกับพวกเรานะ#RandomAsFact #SalmonPodcast

3 min

Top Podcasts In Society & Culture