38 min

Relation-Shift series: ดวงตาเห็นเธอ อาคิเต็กเห็นคำ | Salmonsay EP17 Salmonsay

    • Books

ยินดีต้อนรัก เอ้ย ต้อนรับสู่เดือนแห่งความรัก Salmonsay เลยถือโอกาสผุดซีรีส์เฉพาะกิจ 'Relation-Shift' ที่จะชวนคู่รักนักเขียนที่มีผลงานกับเรามาพูดคุยกัน ถึงการขยับความสัมพันธ์จากคู่รักปกติ มาเป็นพาร์ตเนอร์เพื่อนคู่คิดมิตรคู่งานเขียนกัน
อีพีแรกนี้ขอเริ่มต้นด้วยคู่ของ 'สุวิชา พิทักษ์กาญจนกุล' นักเขียนเจ้าของหนังสือ 'ดวงตาเห็นคำ' ที่ชอบสังเกตคำตามป้ายต่างๆ และ 'ชัชวาล สุวรรณสวัสดิ์' หนุ่มสถาปนิกผู้ชอบเดินสังเกตตึกรามบ้านช่องเจ้าของ 'อาคิเต็ก-เจอ' มาพูดคุยถึงการมีคนเดินด้วยกัน (งุ้ยๆ) การมีคนชื่นชอบเรื่องราวอยู่ใกล้กันนั้นเป็นข้อดีอย่างไรในงานเขียน การออกไปเดินดูเมืองของทั้งคู่เจออะไรบ้าง และการทำงานคนละสายงานของพวกเขาช่วยเปิดมุมมองให้กันและกันแค่ไหน
#SalmonPodcast #SalmonBooks #Salmonsay
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

ยินดีต้อนรัก เอ้ย ต้อนรับสู่เดือนแห่งความรัก Salmonsay เลยถือโอกาสผุดซีรีส์เฉพาะกิจ 'Relation-Shift' ที่จะชวนคู่รักนักเขียนที่มีผลงานกับเรามาพูดคุยกัน ถึงการขยับความสัมพันธ์จากคู่รักปกติ มาเป็นพาร์ตเนอร์เพื่อนคู่คิดมิตรคู่งานเขียนกัน
อีพีแรกนี้ขอเริ่มต้นด้วยคู่ของ 'สุวิชา พิทักษ์กาญจนกุล' นักเขียนเจ้าของหนังสือ 'ดวงตาเห็นคำ' ที่ชอบสังเกตคำตามป้ายต่างๆ และ 'ชัชวาล สุวรรณสวัสดิ์' หนุ่มสถาปนิกผู้ชอบเดินสังเกตตึกรามบ้านช่องเจ้าของ 'อาคิเต็ก-เจอ' มาพูดคุยถึงการมีคนเดินด้วยกัน (งุ้ยๆ) การมีคนชื่นชอบเรื่องราวอยู่ใกล้กันนั้นเป็นข้อดีอย่างไรในงานเขียน การออกไปเดินดูเมืองของทั้งคู่เจออะไรบ้าง และการทำงานคนละสายงานของพวกเขาช่วยเปิดมุมมองให้กันและกันแค่ไหน
#SalmonPodcast #SalmonBooks #Salmonsay
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

38 min