1 hr 9 min

the RESUMÉ EP8 : รู้จักกับ ‘วิชัย มาตกุล’ จากพนักงานโรงแรมสู่ ‘Creative Director’ ของ ‘Salmon House‪’‬ the RESUMÉ

    • Careers

ปัจจุบัน‘วิชัย’ทำงานสาย Creative ที่ Salmon House แต่ที่ผ่านมาเขาได้ผ่านการทำงานมาหลายสาขา เริ่มตั้งแต่เป็นพนักงานในโรงแรม แล้วก็กระโดดข้ามสายงานมาทำงานในสายโฆษณา เขียนหนังสือ จนมาถึงปัจจุบัน ที่มาทำงาน Production house และยังทำพอดแคสต์ในช่อง Salmon Podcast อีกด้วย
ส่วนเรื่องราวสนุกๆในแต่ละสายอาชีพจะมีอะไรบ้าง รับฟังกันได้เลย

ปัจจุบัน‘วิชัย’ทำงานสาย Creative ที่ Salmon House แต่ที่ผ่านมาเขาได้ผ่านการทำงานมาหลายสาขา เริ่มตั้งแต่เป็นพนักงานในโรงแรม แล้วก็กระโดดข้ามสายงานมาทำงานในสายโฆษณา เขียนหนังสือ จนมาถึงปัจจุบัน ที่มาทำงาน Production house และยังทำพอดแคสต์ในช่อง Salmon Podcast อีกด้วย
ส่วนเรื่องราวสนุกๆในแต่ละสายอาชีพจะมีอะไรบ้าง รับฟังกันได้เลย

1 hr 9 min