1 hr 6 min

the RESUME EP11 : รู้จักกับ ‘เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร’ กับบทบาทการเป็น ส.ส. พรรคอนาคตใหม‪่‬ the RESUMÉ

    • Careers

เอพิโสดนี้เราจะพาไปคุยกับ ‘เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร’ ในบทบาทของอาชีพ ส.ส. แห่งพรรคอนาคตใหม่ 

ว่าเขามีที่มาและแนวคิดยังไง และการเป็นตัวแทนเสียงของประชาชนต้องทำยังไงบ้าง 

#theRESUME เอพิโสดนี้จะทำให้คุณเข้าใจในอาชีพนี้และตัวตนของเขามากขึ้น

เอพิโสดนี้เราจะพาไปคุยกับ ‘เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร’ ในบทบาทของอาชีพ ส.ส. แห่งพรรคอนาคตใหม่ 

ว่าเขามีที่มาและแนวคิดยังไง และการเป็นตัวแทนเสียงของประชาชนต้องทำยังไงบ้าง 

#theRESUME เอพิโสดนี้จะทำให้คุณเข้าใจในอาชีพนี้และตัวตนของเขามากขึ้น

1 hr 6 min