59 min

RN324 | จีน+ซาอุฯ = จุดเปลี่ยนโลก เซ็นดีลการค้า 1,000,000 ล้านบา‪ท‬ ถามอีก กับอิก Tam-Eig

    • Investing

ถามอีก กับ รศ. ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คุยอะไรกันบ้าง?

- จีน+ซาอุฯ เซ็นดีลการค้า 1,000,000 ล้านบาท เป็นจังหวะที่พอเหมาะพอดี  

- ฝั่งจีน ฝั่งอเมริกา มีการแบ่งขั้วชัดเจน? 

- จีนจะขอซื้อน้ำมันจากซาอุเป็นเงินหยวน ทำให้อิทธิพลเงินหยวนในตลาดโลกเพิ่มขึ้นมหาศาล? 

- อ่านเกมผู้นำจีน มีโอกาสไปเจรจากับประเทศอื่น ๆ ขอซื้อสินค้าด้วยสกุลเงินหยวน? 

- ดีลครั้งนี้ ซาอุฯ ได้อะไร? 

- ซาอุฯ ร่วมกับจีน สร้าง Smart City 

- สี จิ้นผิง เดินสายพบผู้นำ 25 ประเทศ สะท้อนวิธีคิดอย่างไร? 

- ฝั่งอเมริกา วางหมากอย่างไร? 

- ถ้าจีน+ซาอุฯ ทำสำเร็จตามสัญญาในปี 2030 จะพลิกโฉมเศรษฐกิจโลกเลยไหม ? 

- ซาอุฯ กับ อาหรับ มีโอกาสเข้าร่วมกลุ่ม  BRICS และจะเป็นจุดเปลี่ยนของขั้วอำนาจเศรษฐกิจระดับโลกไหม?

- ทิ้งท้าย

ถามอีก กับ รศ. ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คุยอะไรกันบ้าง?

- จีน+ซาอุฯ เซ็นดีลการค้า 1,000,000 ล้านบาท เป็นจังหวะที่พอเหมาะพอดี  

- ฝั่งจีน ฝั่งอเมริกา มีการแบ่งขั้วชัดเจน? 

- จีนจะขอซื้อน้ำมันจากซาอุเป็นเงินหยวน ทำให้อิทธิพลเงินหยวนในตลาดโลกเพิ่มขึ้นมหาศาล? 

- อ่านเกมผู้นำจีน มีโอกาสไปเจรจากับประเทศอื่น ๆ ขอซื้อสินค้าด้วยสกุลเงินหยวน? 

- ดีลครั้งนี้ ซาอุฯ ได้อะไร? 

- ซาอุฯ ร่วมกับจีน สร้าง Smart City 

- สี จิ้นผิง เดินสายพบผู้นำ 25 ประเทศ สะท้อนวิธีคิดอย่างไร? 

- ฝั่งอเมริกา วางหมากอย่างไร? 

- ถ้าจีน+ซาอุฯ ทำสำเร็จตามสัญญาในปี 2030 จะพลิกโฉมเศรษฐกิจโลกเลยไหม ? 

- ซาอุฯ กับ อาหรับ มีโอกาสเข้าร่วมกลุ่ม  BRICS และจะเป็นจุดเปลี่ยนของขั้วอำนาจเศรษฐกิจระดับโลกไหม?

- ทิ้งท้าย

59 min