42 min

Running INSIDER EP10 : งานแข่งวิ่ง Amazing Thailand Marathon 2020 ที่ผ่านมา Running INSIDER podcast

    • Health & Fitness

บุ้ยและแซมได้ไปร่วมงานในรายการวิ่ง Amazing Thailand Marathon 2020 ที่ผ่านมา โดยที่บุ้ยก็จะมาเล่าเรื่องสนุกๆในฐานะผู้บรรยายการแข่งขัน ส่วนแซมก็จะมาแชร์เรื่องในแต่ละช่วงของระยะทางการวิ่งในระยะ Full Marathon ของรายการนี้ว่าสุดท้ายแล้วเขาจะสามารถล้างตาจากปีที่แล้วได้หรือไม่?

(สามารถย้อนไปฟังเหตุการณ์ของปีที่แล้วได้ในเอพิโสดที่ 7 เพื่อเพิ่มความสนุกได้)

บุ้ยและแซมได้ไปร่วมงานในรายการวิ่ง Amazing Thailand Marathon 2020 ที่ผ่านมา โดยที่บุ้ยก็จะมาเล่าเรื่องสนุกๆในฐานะผู้บรรยายการแข่งขัน ส่วนแซมก็จะมาแชร์เรื่องในแต่ละช่วงของระยะทางการวิ่งในระยะ Full Marathon ของรายการนี้ว่าสุดท้ายแล้วเขาจะสามารถล้างตาจากปีที่แล้วได้หรือไม่?

(สามารถย้อนไปฟังเหตุการณ์ของปีที่แล้วได้ในเอพิโสดที่ 7 เพื่อเพิ่มความสนุกได้)

42 min

Top Podcasts In Health & Fitness