19 min

ฆ่าตัวตายไม่ได้เกิดจากแค่ซึมเศร้า feat. นพ.ศิริศักดิ์ เชื้อชวลิต | โรคภัยใคร่รู้ EP42 Salmon Podcast

    • Society & Culture

เป็นข่าวเศร้าที่ไม่มีใครอยากได้ยิน แต่อัตราการทำอัตวินิบาถกรรมหรือฆ่าตัวตาย สูงขึ้นจนน่าเป็นห่วงในช่วงนี้ โรคภัยใคร่รู้ จึงชวนคุณหมอศักดิ์ - นพ.ศิริศักดิ์ เชื้อชวลิต มาให้ความรู้เรื่องจิตวิทยาเกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย ว่ามีสาเหตุอย่างไรบ้าง นอกจากอาการซึมเศร้าที่เป็นที่พูดถึงอย่างมากในปัจจุบัน และเราจะป้องกันคนใกล้ตัวให้ไกลจากความเครียดและความคิดฆ่าตัวตายได้อย่างไร 
#SalmonPodcast #โรคภัยใคร่รู้ #ภาพดีทวีสุข #เอกพรศรีสุขทวีรัตน์ #กิติพงศ์สุนทราภา
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

เป็นข่าวเศร้าที่ไม่มีใครอยากได้ยิน แต่อัตราการทำอัตวินิบาถกรรมหรือฆ่าตัวตาย สูงขึ้นจนน่าเป็นห่วงในช่วงนี้ โรคภัยใคร่รู้ จึงชวนคุณหมอศักดิ์ - นพ.ศิริศักดิ์ เชื้อชวลิต มาให้ความรู้เรื่องจิตวิทยาเกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย ว่ามีสาเหตุอย่างไรบ้าง นอกจากอาการซึมเศร้าที่เป็นที่พูดถึงอย่างมากในปัจจุบัน และเราจะป้องกันคนใกล้ตัวให้ไกลจากความเครียดและความคิดฆ่าตัวตายได้อย่างไร 
#SalmonPodcast #โรคภัยใคร่รู้ #ภาพดีทวีสุข #เอกพรศรีสุขทวีรัตน์ #กิติพงศ์สุนทราภา
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

19 min

Top Podcasts In Society & Culture

FAROSE podcast
CHANGE2561
THE STANDARD
THE STANDARD
ง่วง
Naphat's bedroom story