41 min

แม่กินของอร่อยสักครั้งแสนยินดี แต่พอลูกจะกินสักที ทำไมเครียด! | The Rookie Mom EP100 Salmon Podcast

    • Society & Culture

เหล่าแม่ยังไงก็ยังอยากให้ลูกได้กินของอร่อย แต่ความอร่อยบางครั้ง มันแฝงมาด้วยความกังวลหลายอย่าง ไหนจะเรื่องการเลือกกิน หรือเสพติดรสชาติ ที่อาจทำให้เล่าเจ้าตัวน้อยกินยากขึ้นไปอีก แล้วตรงไหนคือจุดพอดีของเรื่องนี้
นิดนกเข้าใจความรู้สึกนี้ของคุณแม่ทั้งหลายดี เพราะตัวเองก็ผ่านตรงจุดนั้นมาแล้ว เลยขอแชร์ประสบการณ์ส่วนหนึ่งของตัวเองในการรับมือกับเรื่องดังกล่าว และที่สำคัญยังบอกถึงตัวเลือกของอร่อยน่าสนใจ ที่ทำให้คุณแม่หมดกังวลเรื่องการกิน และลูกๆ ยังเอ็นจอยอีทติ้งได้อีกด้วย
#SalmonPodcast #TheRookieMom #คุณแม่มือสมัครเลี้ยง #นิดนก #MILOThailand #ไมโลสูตรน้ำตาลน้อยกว่า
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

เหล่าแม่ยังไงก็ยังอยากให้ลูกได้กินของอร่อย แต่ความอร่อยบางครั้ง มันแฝงมาด้วยความกังวลหลายอย่าง ไหนจะเรื่องการเลือกกิน หรือเสพติดรสชาติ ที่อาจทำให้เล่าเจ้าตัวน้อยกินยากขึ้นไปอีก แล้วตรงไหนคือจุดพอดีของเรื่องนี้
นิดนกเข้าใจความรู้สึกนี้ของคุณแม่ทั้งหลายดี เพราะตัวเองก็ผ่านตรงจุดนั้นมาแล้ว เลยขอแชร์ประสบการณ์ส่วนหนึ่งของตัวเองในการรับมือกับเรื่องดังกล่าว และที่สำคัญยังบอกถึงตัวเลือกของอร่อยน่าสนใจ ที่ทำให้คุณแม่หมดกังวลเรื่องการกิน และลูกๆ ยังเอ็นจอยอีทติ้งได้อีกด้วย
#SalmonPodcast #TheRookieMom #คุณแม่มือสมัครเลี้ยง #นิดนก #MILOThailand #ไมโลสูตรน้ำตาลน้อยกว่า
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

41 min

Top Podcasts In Society & Culture

FAROSE podcast
THE STANDARD
karunabuakamsri
THE STANDARD
Salmon Podcast
CHANGE2561