28 min

SCISHARE & SEAGULL เครื่องกดน้ำร้อนไหนจะได้ใจคุณ | EP02 ป้ายยา by รุ่ง

    • Leisure

เหยื่อป้ายยายังคงเป็น โจ้ แห่ง Salmon Podcast คนเดิม และยังคงหนีไม่พ้นเรื่องความร้อน กับเครื่องกดน้ำร้อนที่รุ่งคัดสรรมาแล้วว่า 2 ตัวนี้คือดีจนอยากป้ายต่อ อย่าง SCISHARE และ SEAGULL ที่ดูรูปทรงแล้วคล้ายกันมาก แต่ฟังก์ชั่นการใช้คือดีคนละแบบ จนต้องมาให้โจ้เลือกว่า อยากซื้อหรือชอบตัวไหนมากกว่ากัน
#SalmonPodcast #SalmonHouse #ป้ายยา #ป้ายยาพอดแคสต์ #รุ่งฤดี #รุ่งป้ายยา
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

เหยื่อป้ายยายังคงเป็น โจ้ แห่ง Salmon Podcast คนเดิม และยังคงหนีไม่พ้นเรื่องความร้อน กับเครื่องกดน้ำร้อนที่รุ่งคัดสรรมาแล้วว่า 2 ตัวนี้คือดีจนอยากป้ายต่อ อย่าง SCISHARE และ SEAGULL ที่ดูรูปทรงแล้วคล้ายกันมาก แต่ฟังก์ชั่นการใช้คือดีคนละแบบ จนต้องมาให้โจ้เลือกว่า อยากซื้อหรือชอบตัวไหนมากกว่ากัน
#SalmonPodcast #SalmonHouse #ป้ายยา #ป้ายยาพอดแคสต์ #รุ่งฤดี #รุ่งป้ายยา
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

28 min

Top Podcasts In Leisure

สามโคกเรดิโอ
The MATTER
Salmon Podcast
The Proof Cold Brew Coffee
FreeSpirit Podcasts
来都来了_